Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Haminan ohikulkutien tunnelit  - tekniikkaa ja turvallisuutta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 


Haminan ohikulkutien tunnelit ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen ensimmäiset
maantietunnelit. Kuvassa Kolsilan kaksiputkinen kalliotunneli.
 

Haminan ohikulkutie on otettu käyttöön 17.12.2014. Hankkeessa rakennettiin 15 km pitkä moottoritie Haminan pohjoispuolelle osittain valtatien 26 linjaa mukaillen mutta myös kokonaan uuteen maastokäytävään.  Hankkeeseen sisältyi myös Suomen oloissa melko harvinaista tunnelirakentamista; moottoritie sukeltaa tunneliin kahdessa kohtaa Haminan kaupungin pohjoispuolella. Tunneleiden turvallisuuteen on kiinnitetty hankkeessa erityistä huomiota.


Husulan tunneli - Suomen pisin betonirakenteinen tunneli

Suomen pisin teräsbetonirakenteinen tunneli Husulassa on 508 metriä pitkä kaksoistunneli. Perinteinen kallion sisään louhittu Kolsilan tunneli on kaksiputkinen kalliotunneli; kaksoistunnelin toinen tunneliputki on 164 metriä ja toinen 174 metriä pitkä.  Molemmissa tunneleissa on kaksi ajokaistaa suuntaansa erillisissä tunnelin osissa, ja maksiminopeusrajoitus 100 km/h.

Tien rakentamisen kanssa on samaan aikaan toteutettu erityisesti tunneliturvallisuuden kannalta keskeinen telematiikkahanke. Husulan ja Kolsilan tunneleissa on liikenteenohjausjärjestelmä sekä kattava turva- ja valvontajärjestelmä. Tunneleissa on mm. useita liikenteenseurantakameroita, joita valvotaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksessa 24/7.

Tunnelit tarkastetaan ja testataan säännöllisesti. Tunnelin hallinnoija Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää yhteiset pelastusharjoitukset yhdessä pelastus- ja poliisitoimen kanssa. Ensimmäinen harjoitus järjestettiin Husulan ja Kolsilan tunneleissa ennen tunnelien liikenteelle ottoa loka-marraskuussa 2014. 

Suomessa vähän maantietunneleita

Suomessa on vähän maantietunneleita koska maaston korkeuserot ovat meillä suhteelliset vähäiset ja loivat. Tiet ovat yleensä rakennettu ylittämään tai kiertämään maaston korkeuserot, tai kallioihin on rakennettu avoväylä kallioleikkauksin.

Tunneleiden rakentamista säätelevät tietunnelidirektiivit, maantielaki, tieliikennelaki, pelastuslaki, sekä Liikenneviraston määräykset ja ohjeet.

Aja oikein tunnelissa

Liikennevirasto kehottaa autoilijoita valppauteen tunneleissa. Riittävä välimatka edellä ajavaan on tärkeä erityisesti silloin, kun liikenne matelee. On myös tiedettävä, miten toimia mahdollisissa häiriö- ja vaaratilanteissa.

Lue lisää tunneliturvallisuudesta Liikenneviraston www-sivulta.- Kuvat: Raine Sallinen


Regional information