Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hämeeseen lähes miljoona euroa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa lähes 6,2 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 60 % eli 3,6 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli 3,2 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli kaksi miljoonaa ja Hämeen noin 0,9 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia myös Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta yli 8,3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.  

RAHOITUSPÄÄTÖKSET  Häme Kaakkois-Suomi Uusimaa Yhteensä
YRITYSRAHOITUS 905 889 549 065 2 135 130 3 590 084
Yrityksen kehittämispalvelut 48 520 34 140 452 190 534 850
Yrityksen kehittämisavustus 434 630 514 925 1 185 015 2 134 570
Yritysten toimintaympäristöavustus 422 739 0 497 925 920 664
HANKERAHOITUS ESR 0 1 510 132 1 088 688 2 598 820
TL3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 0 0 799 999 799 999
TL4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 0 584 757 0 584 757
TL5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 0 925 375 288 689 1 214 064
VALTAKUNNALLINEN ESR-RAHOITUS       8 296 720
Kotona Suomessa       3 646 375
Luovaa osaamista       280 000
Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä       2 718 700
6Aika        1 651 645
YHTEENSÄ 905 889 2 059 197 3 223 818 14 485 624

 

KUVA 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle loka-joulukuussa 2016.
 

Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Hämeen ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta ja toimintaympäristöavustusta Etelä-Suomen alueella yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Tästä yli 2,1 miljoonalla eurolla rahoitettiin 57 pk-yritysten toteuttamaa kehittämishanketta. Yli puolet myönnetystä avustuksesta kohdistui Uudenmaan alueella toteutettaviin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 102 miljoonaa euroa ja vientiä 76 miljoonaa euroa. Hankkeiden vaikutuksesta arvioidaan syntyvän 390 uutta työpaikkaa Etelä-Suomen alueelle.

Hämeen ELY-keskus toteutti syksyllä yritysten toimintaympäristön kehittämishaun. Haussa olivat erityisesti terveystoimialaan, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä uudistuvaan liiketoimintaan bio- ja kiertotaloudessa, cleantechissä ja digitaalisuudessa liittyvät hankkeet. Loppuvuonna rahoitettiin reilulla 920 000 eurolla seitsemää, edellä mainittuihin aihealueisiin liittyvää hanketta.

Hämeen ELY-keskus myönsi kehittämisavustusta koko vuonna 2016 yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa, josta noin 8,4 miljoonaa euroa kohdistui yritysten kehittämishankkeisiin. Hämeen ELY-keskus rahoitti koko vuonna yhteensä 212 hanketta.

Loka-joulukuussa Hämeen ELY-keskus hankki pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ulkopuolisia asiantuntijapalveluja 535 000 eurolla. Tästä summasta noin 85 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Myönnetyn rahoituksen määrä vähentyi noin 100 000 € edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kokonaisuudessaan yritysten kehittämispalvelujen konsultointi- ja koulutuspalveluja käytettiin noin 124 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Analyysi – palvelua hyödynsi 115 pk-yritystä. Konsultointi – palvelua myönnettiin 437 kertaa vuoden 2016 aikana. Suosituin Konsultoinnin teema Etelä-Suomen alueella oli Kasvu (27 %), joka on kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.  Kasvun teema on myös valtakunnallisesti suosituin Konsultoinnin teema.

Loppuvuoden aikana yhteensä 37 pk-yritysten avainhenkilöä päätti hyödyntää yritysten kehittämispalvelujen koulutusta oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen Uudellamaalla käynnistyneissä koulutuksissa. Alkuvuoden 2017 aikana Etelä-Suomen alueella tulee käynnistymään kaksi Kasvuun johtamisen, kaksi Talouden ja tuottavuuden johtamisen sekä kaksi Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen koulutusohjelmaa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä ESR-rahoituksen puolella tehtiin viimeiset rahoituspäätökset kevään aluehaun hankkeille. Syksyllä käynnissä olleesta hausta päätöksenteko käynnistyy täysipainoisesti vuoden 2017 alusta. Vuoden lopulla tehtiin runsaasti rahoituspäätöksiä valtakunnallisista rahoitusohjelmista. Näistä hankkeista useat toimivat myös Etelä-Suomen maakuntien alueella. Koko vuoden aikana Hämeen ELY-keskus on jakanut ESR -rahoitusta yli 25 miljoonaa euroa lähes sadalle hankkeelle.

Hämeessa yritysrahoituksen pääpaino kasvussa ja kansainvälistymisessa

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen myönnettiin yritysten kehittämishankkeisiin 434 630 euroa, josta 72 % kohdistui Päijät-Hämeeseen. Avustusta saaneita yrityksiä oli 17. Rahoituksesta yli 80 % kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Hämeessä tuettiin eniten teollisuusyrityksiä. Päijät-Hämeessä puolet tuen saajista oli nuoria, alle viisi vuotta toimineita yrityksiä.

Yritystukien lisäksi Hämeessä rahoitettiin yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita yhteensä 422 700 eurolla. Linnan Kehitys Oy:n toteuttamassa "i-laakso 2030" -hankkeessa käynnistetään Iittalan kylän kasvuohjelma. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeen tavoitteena on pilotoida hyvinvointialan osaamiskeskittymän mallia Päijät-Hämeen alueella. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy sai rahoitusta kahteen hankkeeseen. Toisessa kokeillaan 3D-tulostuksen piensarjavalmistusta pääosin paikallisten yritysten yhteisvoimin ja toisessa luodaan pk-yrityksille kasvualusta ja -malli Venäjän kaupan elvyttämiseksi ja kasvattamiseksi.

Hämeeseen ESR -rahoitusta valtakunnallisesta Kotona Suomessa ohjelmasta

Viimeisimmässä Kotona Suomessa -ohjelman haussa etsittiin hankkeita, joilla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Hämeeseen käynnistettiin tästä kokonaisuudesta kaksi hanketta.

Päijät-Hämeessä rahoitusta sai Lahden ammattikorkeakoulun toteuttama NIPA -Nivelvaiheen palvelumalli kotoutumisen tueksi hanke. Hankkeessa tuetaan työpaikan saantia mm. Luotsi -palvelulla. Mallissa jo aiemmin työllistynyt tai opiskeleva maahanmuuttaja toimii vapaaehtoisena tukihenkilönä ja linkkinä työelämään tai opintoihin toiselle maahanmuuttajalle.

Kanta-Hämeen alueella rahoituksen sai useamman toteuttajan yhteinen hanke Monet polut työelämään. Tavoitteena on kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli työllistymisen tueksi. Hankkeessa mm. testataan kotipesämallia, joka toimii maahanmuuttajan turvaverkkona tarjoten ohjausta, vertaistukea ja kielikoulutusta, sekä kohtaamispaikkana maahanmuuttajille, opettajille, järjestöille ja työelämän edustajille.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151
Yritystuet: Ryhmäpäällikkö Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 098
Kotona Suomessa: Rahoitusasiantuntija Auli Vuorela, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 021 264

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

 

Liitteet

 


 

 


Regional information