Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hämeeseen lähes 4,5 miljoonaa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Rahoitusta sahateollisuuden täydennyskoulutukseen Euroopan sosiaalirahastosta

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen myönnettiin tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä yli 3 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitettuja ESR-hankkeita on yhteensä 17 ja ne painottuvat työllisyyden ja koulutuksen laadun parantamiseen.

Työkykyisenä työelämään -hanke pyrkii vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien sijoittumista työkykyisinä työmarkkinoille. Hämeenlinnassa Minua liikuttaa -hanke edistää kokonaisvaltaisella palvelukokonaisuudella työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.

Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdessä Suomen sahateollisuusmiesten yhdistysten kanssa saivat rahoitusta osaamisen kehittämiseen koulutusyhteistyöllä. Sahaajakisälli -hankkeen tavoitteena on biotalouden ja sen osana puun käytön sekä sahateollisuuden edistäminen. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset pilotoivat täydennyskoulutusta sahateollisuuden koulutustarpeisiin. Lahden ammattikorkeakoululle myönnettiin rahoitusta myös kiertotalouden koulutuksen edistämiseen Päijät-Hämeessä.

Yritysrahoituksella tukea viennin kehittämiseen ja ympäristökalusteiden suunnitteluun

Yritysten kehittämishankkeisiin Hämeessä myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa, josta 66 % kohdistui Päijät-Hämeeseen. Avustusta saaneita yrityksiä on yhteensä 32, joista 23 sijaitsee Päijät-Hämeessä. Rahoituksesta suuri osa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Päijät-Hämeessä CCustom Oy:lle Orimattilaan myönnettiin rahoitusta kierrätysmateriaaleista valmistettujen design ympäristökalusteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yrityksen tavoitteena on toteuttaa uniikki ja ympäristöystävällinen ympäristökalustetuoteperhe. Lahtelaisen Book Salon Oy:n Hyvinvointia mobiilisti -hanke pyrkii kehittämään mobiililähtöisen ratkaisun kampaamoiden ja kauneushoitoloiden kysynnän ja liiketoiminnan parantamiseen. Kanta-Hämeessä Dollydust Oy pilotoi hankkeessaan digitaalista vauvakirjaa ja pyrkii käynnistämään liiketoimintaansa pilottivaiheen kautta Hämeenlinnassa.

Yritystukien lisäksi Hämeessä rahoitettiin yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita yhteensä 163 602 eurolla, joka kohdistui kokonaisuudessaan Kanta-Hämeeseen. Hämeen ammattikorkeakoulu sai rahoitusta kolmeen hankkeeseen, joissa mm. edistetään metallialan yritysten kilpailukykyä ja kehitetään kiertotaloutta Hämeen alueella.

Hämeen seudulla yritysten konsultointi- ja koulutuspalveluihin määrärahaa on myönnetty 170 630 €. Hämeessä käynnistyi Kasvuun johtamisen -koulutus, johon osallistuu 13 eri yritystä.


Kuva 1. Rahoituksen jakautuminen Kanta-Hämeessä, yhteensä 1 639 895 €. Lisäksi Hämeen alueelle on myönnetty 170 630 € yritysten kehittämispalveluihin.


Kuva 2. Rahoituksen jakautuminen Päijät-Hämeessä, yhteensä 2 651 271 €. Lisäksi Hämeen alueelle on myönnetty 170 630 € yritysten kehittämispalveluihin.

 

Etelä-Suomeen yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-kesäkuussa yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 37,5 % eli 5,7 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli noin 6,6 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli neljä miljoonaa ja Hämeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta lähes 3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämis- ja toimintaympäristöavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on jakautunut tasaisesti kaikille kolmelle alueelle. Kehittämisavustusta sai yhteensä 90 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 8 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin rahaa on sidottu 1 158 250 euroa, josta 364 630 euroa koulutuksiin ja 793 620 euroa konsultointiin. Kevään aikana käynnistyi kaikkiaan kuusi eri koulutusta ja niihin osallistuu 87 kasvu- ja kehittymishaluista pk-yritystä. Suurin osa rahoituksesta kohdistui Uudellemaalle.

ESR-rahoituksen puolella rahoitettujen hankkeiden teemat jakautuvat tasaisesti kolmelle eri toimintalinjalle. Alkuvuodesta on tehty rahoituspäätöksiä vuoden 2016 jälkipuoliskolla päättyneeseen toimintalinjat 4. ja 5. (taulukko alla) kattavan ESR-haun hankkeisiin. Alkuvuodesta 2017 käynnissä ollut toimintalinjan 3 hankehaku on poikinut kesäkuun loppuun mennessä yli 3,5 miljoonaa euroa myönnettyä rahoitusta.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle tammi-kesäkuussa 2016.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen-ELY-keskus, puh. 0295 025 176

 

Liitteet


Regional information