Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvityksestä pyydetään lausuntoja (Häme)

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Hämeenlinnan kaupungilta, Hämeen liitolta ja Päijät-Hämeen liitolta lausuntoa Hämeenlinnan 10-tie kaupunkijakson palvelutasoselvityksestä ja siinä esitetyistä vaihtoehtoisista tien kehittämispoluista (tien kehittäminen kaupunkimaisena pääväylänä tai osana keskeistä päätieverkkoa). Lausuntojen pohjalta ELY-keskus päättää siitä, esittääkö se Liikennevirastolle valtatien 10 osoittamista muuna päätieverkon osana, keskeisen päätieverkon sijaan. Lausuntoja pyydetään 15.3.2017 mennessä Uudenmaan ELY-keskukseen sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Selvitys löytyy linkistä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-545-0

Valtatiet 10 ja 12 muodostavat valtakunnallisesti merkittävän itä–länsisuuntaisen poikittaisen päätieyhteyden Turusta Hämeenlinnan ja Lahden kautta Kouvolaan. Hämeenlinnan ja Lahden välillä nämä valtatiet kuuluvat maan tärkeimpien pääteiden joukkoon, kattavaan TEN-T-verkkoon samoin kuin Liikennevirastossa valmisteilla olevaan keskeiseen päätieverkkoon.

Valtatie 10 ei ole Hämeenlinnan kaupunkiseudulle sijoittuvalla tarkastelualueella kattavan päätieverkon laatutasoa. Lisäksi alueen maankäyttö kehittyy voimakkaasti, mikä tuo uusia tarpeita, jotka ovat omiaan heikentämään liikenteen palvelutasoa.

Työssä on tarkasteltu 10-tien Hämeenlinnan kaupunkijakson kehittämistä kahdella eri kehittämispolulla:

1. parantaminen kaupunkimaisena pääväylänä, osana muuta päätieverkkoa
2. kehittäminen osana keskeistä päätieverkkoa.

Nykytila-analyysi, keskeisten käyttäjäryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen muodostivat perustan palvelutason suunnittelulle. Lopulliset käyttäjäryhmäkohtaiset palvelutasotavoitteet määriteltiin käyttäjäryhmille tunnistettujen keskeisten palvelutasotekijöiden pohjalta. Kehittämispolkuja analysoitiin peilaamalla niiden palvelutasoa nykytilaan sekä asetettuihin palvelutasotavoitteisiin. Näin saatiin esille käyttäjien todelliset tarpeet, joiden pohjalta määriteltiin täsmennetyt toimenpiteet molemmilla kehittämispoluilla.

Vaikutuksia tarkasteltiin matka-ajan, ennustettavuuden ja liikenneturvallisuuden mittareilla. Vaikutuksista ympäristöön, kaupunkikuvaan ja maankäytön kehittämismahdollisuuksiin tehtiin asiantuntija-arviot.

Lisätietoja:

Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus, sonja.heikkinen(at)ely-keskus.fi

p. 0295 021336

 


Regional information