Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa (Hämeen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200:sta työelämän keskeisestä ammatista. Barometrissa arvioidaan ammattien kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Uusimman barometrin arvio perustuu tilanteeseen touko-kesäkuun vaihteessa. Ammattibarometri on tähän asti ollut vain ministeriön hallinnonalan sisäisessä käytössä. Avoimen datan periaatteella se löytyy nyt netistä, kevennettynä, jollaisena se sopii kaikkien käyttöön. Ammattibarometrin nettiversio on nyt kaikkien käytettävissä osoitteessa: www.ammattibarometri.fi

Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on tehty kesäkuussa arvio keskeisten työelämän ammattien (noin 200) lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Arvio perustuu Hämeen TE-toimiston toimipaikkojen näkemyksiin työmarkkinatilanteen kehityksestä ammateittain seuraavan puolen vuoden aikana. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Hämeessä noin 200 ammatista 17 ammattinimikettä on sellaisia, joissa Hämeen TE-toimiston arvion mukaan tulee olemaan pulaa hakijoista seuraavan puolen vuoden aikana ja työvoiman kysyntä tulee kasvamaan yhdessä ammattinimikkeessä. Ylitarjontaa hakijoista tulee olemaan 41 ammattinimikkeessä ja kysyntä tulee vähenemään kymmenessä ammattinimikkeessä. Suurin osa arvioiduista ammateista, noin 150, kuuluu tasapainoammattien ryhmään.

Saatavuusongelmia sosiaali-, terveys- ja opetusalalla

Hämeen TE-toimistossa kesäkuussa 2015 tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan Hämeessä odotettavissa olevat saatavuusongelmat painottuvat sosiaali-, terveys- ja opetusalalle. Arvioidessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana pulaa tulee olemaan röntgenhoitajista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, lehdenjakajista, lastentarhanopettajista, erityisopettajista, suuhygienisteistä, terveydenhuollon bioanalyytikoista, sairaanhoitajista, sairaankuljetuksen ensihoitajista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, verhoilijoista, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijöistä, linja-autonkuljettajista, kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajista sekä kiinteistönvälittäjistä ja isännöitsijöistä.

Paljon ylitarjontaa sihteeri- ja toimistotyössä, rakennusalalla sekä myyjissä

Arvioidessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana eniten työvoiman ylitarjontaa tulee olemaan Hämeen TE-toimiston mukaan yleissihteereiden, rakennusmaalareiden, myyjien, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoiden, johdon sihteerien ja osastosihteerien, talonrakentajien sekä kirvesmiesten ja rakennuspuuseppien kohdalla. Liikaa hakijoita tulee olemaan myös mm. rakennusalan avustavissa työntekijöissä, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoissa, tuote- ja vaatesuunnittelijoissa, graafisissa ja multimediasuunnittelijoissa, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajissa ja korjaajissa, puutarhureissa, kasvinhuoneviljelijöissä ja –työntekijöissä, rakennussähköasentajissa sekä laboranteissa. Koko maassa paljon ylitarjontaa tulee olemaan yleissihteereistä, johdon sihteereistä ja osastosihteereistä sekä vaattureista ja pukuompelijoista.

Lue lisää mistä ammateista tulee olemaan pulaa ja mistä ylitarjontaa seuraavan puolen vuoden aikana.

Linkit:
Hämeen ammattibarometri 2/2015

Lisätietoja:

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto:

  • Forssa: Mari Pöysti p. 0295 041 717
  • Hämeenlinna: Mari Pöysti p. 0295 041 717 / Pasi Pyykkönen p. 0295 041 714
  • Lahti: Arto Timonen p. 0295 041 762 / Heli Hieminen p. 0295 041 676
  • Riihimäki: Arto Timonen p. 0295 041 762

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159


Regional information