Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Regeringen säkrade strukturfondsperiodens start enligt tidtabellen

Regeringen beslutade den 30 april 2014 om nya förordningar som ska tillämpas på utvecklingen av regionerna och strukturfondsverksamheten under programperioden 2014–2020. Genom förordningarna säkras strukturfondsperioden start i maj och de träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten förtydligas och förenhetligas den praktiska verksamheten i utvecklingen av regionerna och förvaltningen av strukturfondsverksamheten. 

I förordningen ingår närmare bestämmelser än i lagen om utarbetandet, verkställandet och uppföljningen av regionutvecklingsbeslut och regionutvecklingsprogram. I förordningen preciseras dessutom olika myndigheters uppgifter i utvecklingen av regionerna och i genomförandet av strukturfondsprogrammet.

Läs mera:

 


Regional information