Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ansökan om att bli godkänd som Leadergrupp inleddes

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en officiell ansökan som gäller Leadergrupper. Grupperna, vars verksamhet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och projekt som bidrar till att hålla landsbygden livskraftig.

För Leaderarbetet används finansiering som kommer från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Statsrådet har godkänt programmet 2014–2020 och kommissionens godkännande väntas i höst. Hela programmet kan förhoppningsvis tillämpas från början av år 2015. Av programmets offentliga medel har reserverats 300 miljoner euro för Leader, vilket är något över 5 % av programmets EU-finansiering.

Läs mera:

 

 


Regional information