Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Skogsbackavägens bro förnyas i Helsingfors (NTM-centralen i Nyland)

Skogsbackavägens bro i Ilmala i Helsingfors förnyas under åren 2015 och 2016. Arbetena med att förnya bron medför ändrade trafikarrangemang i området.

Arbetena med att förnya Skogsbackavägens bro inleds i januari 2015 med att riva bron som nu nått slutet på sin livslängd.

De flesta av följande avvikande trafikarrangemang på grund av förnyandet av bron har redan genomförts: Trafikleden västerut från Skogsbackavägen är avstängd och trafiken har omdirigerats via bron bredvid.

Under tiden för broreparationen ordnas ersättande förbindelser för den lätta trafiken. Trappförbindelsen från Skogsbackavägen till Ilmala stationsperrong finns kvar under arbetets gång.

Den nya balkbron av spännbetong som ersätter den gamla bron står klar i september 2016.

Mer information:

  • projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 338
  • entreprenör Heikki Haavikko, Graniittirakennus Kallio Oy, tfn 050 364 0316
  • övervakningskonsult Mika Pyykölä, Ramboll CM Oy, tfn 040 718 7011

Regional information