Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Miljöbranschens statsunderstöd för året 2018 lediga att sökas (Egentliga Finland, Satakunta)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. Ansökningstiden går ut den 30 november 2017.

 • avloppsvattenrådgivning i glesbygden
  - kontaktperson Minna Nummelin, 0295 022 917
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden samt projekt för grundvattenskydd
  - kontaktperson Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022 946
 • vård av byggnadsarvet
  - kontaktperson Mia Puotunen, 0295 022 912
 • miljövård i skärgården
  - kontaktperson Nina Myllykoski, 0295 022 768
 • vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder
  - kontaktpersoner fiskeriekonomi Leena Rannikko, 0295 022 649 och
    Mikko Koivurinta, 0295 021 080
  - kontaktperson vattenvård och havsvård Ari Sallmén, 0295 022 937
  - kontaktperson vattendragsåtgärder och översvämningsskydd
    Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953

Därtill somliga understöd beviljas av miljöministeriet och NTM-centralen i Mellersta Finland.

Ytterligare information:


Regional information