Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Haettavana vesihuoltoavustuksia (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julistaa haettavaksi avustukset, joita myönnetään yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi kalenterivuonna 2014.

Vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta päättää asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Valtion vuoden 2014 talousarvion määrärahoista myönnettäviin vesihuoltoavustuksiin sovelletaan vesihuollon tukilakia. Lisätietoja tukemistoiminnasta saa ympäristöoppaasta "Vesihuollon tukeminen". Vuonna 2014 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen ja puhdistamoihin.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sille ELY-keskukselle, jonka alueelle vesihuoltotoimenpide kohdistuu, viimeistään 30.11.2013. Hakemusten jättämiselle annettu määräaika ei koske pieniä, yksittäisten kiinteistöjen tai muutamaa taloutta palvelevien vesihuoltoyhtymien hankkeita, joihin kohdistuvien avustusten hakemisesta asianomainen ELY-keskus antaa tarkempia tietoja.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet asiasta sekä tulostettavat hakulomakkeet ovat ympäristöministeriön verkkopalvelussa:

Lisätietoja:

Tarkastaja Aarne Miettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, puh. 0295 038 379, aarne.miettunen(at)ely-keskus.fi.

Vesihuolto- ja pohjavesiryhmän päällikkö, Kaisa Vähänen Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, puh. 0295 038 440, kaisa.vahanen(at)ely-keskus.fi

 

Oulussa 06.11.2013
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Regional information