Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom konst och kultur

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna. Ansökningstiden går ut 17.4.2014.

Målet för projekten är att främja tillgången och tillgängligheten i fråga om konst- och kulturtjänster och att avlägsna regionala, sociala och ekonomiska hinder för deltagande i dem. Projekten som finansieras ska rikta sig till ordnande och producerande av konst- och kulturtjänster, utvecklande av kulturverksamhet och/eller befästande av god praxis samt till åtgärder som ökar människornas delaktighet i kulturen.

Läs mera:


Regional information