Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimahankkeen YVA-selostus vireille (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Infinergies Finland Oy:n Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimapuistojen YVA-selostuksen. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Haapajärven kaupungintalon valtuustosalissa, Kirkkokatu 2, maanantaina 7.9.2015 klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

YVA-selostus on nähtävillä 26.8. - 23.10.2015 Haapajärven, Pyhäjärven ja Kärsämäen kaupungin- ja kunnantaloilla sekä pääkirjastoissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/ristiniityntuulivoimayva.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee esittää viimeistään 23.10.2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 22.12.2015 mennessä.

Välikankaan alue sijaitsee noin 12 kilometrin etäisyydellä Haapajärven keskustasta itään ja Ristiniityn alue noin 13 kilometriä koilliseen. Hankealueista Välikangas sijoittuu Pyhäjärven kaupungin rajalle ja noin kilometrin etäisyydelle Kärsämäen kunnan rajasta. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 3-5 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 220 metriä. Selostuksessa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä kolmea erilaista sähkönsiirtoratkaisua.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, [email protected]
Projektisuunnittelija Sisko Kotzschmar, Infinergies Finland Oy, puh. 044 7595 050, [email protected]
Projektipäällikkö Leila Väyrynen, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, puh. 040 541 2306, [email protected]


Regional information