Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Byggnadsarbetet på Ålands förbindelsebåtsbrygga i Galtby i Korpo inleds (NTM-centralen i Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder byggnadsarbetet på Ålands förbindelsebåtsbrygga vecka 3 vid färgfästet i Galtby i Korpo. I samband med entreprenaden görs också reparationsarbeten på piren i färjfästets norra del. Byggnadsarbetet pågår fram till slutet av juni 2017. Ålands nya förbindelsebåtsbrygga byggs intill den nuvarande bryggan. Den gamla bryggan är tillgänglig för förbindelsebåtstrafiken tills den nya bryggan öppnas för trafik. Byggnadsarbetena orsakar förändringar i pirområdets trafikarrangemang. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna.

Bryggans byggnadsarbeten inleds vecka 3 med utbyte av jordmassor i hamnbassängen och rivning av den gamla trålarbryggan bredvid den nya bryggan. Efter detta byggs nya diktalkonstruktioner väster om den nya bryggan. Till byggnadsarbetena hör utöver bryggan och dess fordonsramp av stål också bl.a. servicebryggor av stål till diktalerna, el- och hydraularbeten samt landskapsarbeten i färjfästet. Byggnadsarbetena på den nya bryggan inleds i februari och målet är att bryggan blir tillgänglig för trafik senast i slutet av maj. Därefter rivs den nuvarande bryggan. Den gamla bryggan är tillgänglig för Ålands förbindelsebåtstrafik tills den nya bryggan öppnas för trafik. Arbetena färdigställs helt år 2017 senast i slutet av juni.

Den nuvarande 30 år gamla bryggan för Ålands förbindelsebåtar är i mycket dåligt skick. Den nya betongbryggan grundläggs på borrpålar. Den nya bryggan är ca 20 meter bred och 16 meter lång.

Utöver byggnadsarbetet på den nya bryggan repareras också den nedgångna färjpiren i färjfästets norra del. Arbetet inleds vecka 6. Reparationsarbetena färdigställs i slutet av april. På grund av reparationen av piren blir man tvungen att ta det andra färjfästet för Galtbys landsvägsfärjetrafik (Galtby-Norrskata / Galtby-Houtskär) ur bruk. Detta medför ändringar i landsvägsfärjornas tidtabeller. Om ändringarna i tidtabellerna informeras senare separat.

Byggnadsarbetena orsakar vissa förändringar i pirområdets trafikarrangemang. Vi hoppas att trafikanterna är försiktiga när de passerar byggplatsen.

Entreprenör för projektet är Destia Oy.

YTTERGARE INFORMATION  

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer Ari Salo, tfn 0400 510 391 och Jari Nikki, tfn 0400 821 596                                          

- Destia Oy: arbetschef Mauri Ketonen, tfn 0500 784 631


Regional information