Nyheter

Regional information

Nyheter 2022

Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

Den nationella finansieringsutlysningen öppnades idag 22.6.2022 för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag (RRF)

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ligger som grund för programmets finansiering och i programmet finansieras småföretags utvecklingsprojekt som främjar digitalisering och koldioxidsnålhet och som stärker tillväxt- och internationaliseringsfärdigheter hos småföretag.

Utlysningen är fortlöpande och öppen i hela Finland fram till 31.12.2022. Under ansökningsperioden utlyses totalt 4 460 000 euro. 

Finansiering söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst: Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

Utlysningen genomför Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Programmet för hållbar tillväxt i Finland


Läs mera: finansieringutlysning (pdf)