Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Eurooppa Picnicillä hypättiin eurooppalaiseen työelämään

Työelämä 2020 –hankkeen Uudenmaan alueverkoston toimijat järjestivät Eurooppa-päivänä tilaisuuden, jossa  pohdittiin suomalaisen työelämän tilaa. Paikalle oli saapunut runsas joukko yritysten, työorganisaatioiden ja työelämän kehittäjäorganisaatioiden edustajia.

Tapahtuman tavoitteita olivat verkostoituminen ja Uudenmaan tarpeisiin kohdennetun toiminnan rakentaminen.

Työelämä 2020 –hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan ja Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Sillä pyritään tekemään suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen toiminta jakaantuu 15 alueelliseen verkostoon, jota kutakin ohjaa alueellinen ELY-keskus. Tapahtuma oli osa Uusimaa-viikkoa.

 

Tilaisuuden esitykset jakaantuivat kahteen teemaan: Arjen teoista lähtevistä muutoksista keskustelututtivat Petri Rajaniemi (Futureworks Oy), Hanno Nevanlinna (Futurice Oy), Maarika Maury (Kauklahden Lämpö Oy) ja Pia Pakarinen (Helsingin yrittäjät).

 

Petri Rajaniemi (vas.) ihmetteli, mitä täällä tapahtuu. Hän pohti puheessaan Suomen muutoshalukkuutta. Työn tai tuloksen tekeminen ei hänen mielestään ole työelämän ongelma, vaan se, miten tehdään; pitäisi kyseenalaistaa vanhat systeemit ja kokeilla rohkeasti uusia tapoja tehdä.

 

Hanno Nevanlinna (oik.) selvitti itseohjautuvan organisaation käsitettä. Futurice Oy on  nopeasti kasvava digitaalisia palveluita tuottava yritys, jossa työntekijään luotetaan. Jokainen saa tehdä työtään koskevat päätökset itsenäisesti. Seurauksena on muutoksiin nopeasti reagoiva yritys.

 

Maarika Maury (vas.) kertoi strategiasta yrityksen ohjenuorana. Mitä arvelette, hän kysyi yleisöltä, kuinka moni yritysten johtoryhmän jäsenistä tietää ja ymmärtää firmansa strategian? Strategiat täytyy kuvailla selkeästi, jotta ne menevät perille. Yritykset, joissa strategiat tiedetään, menestyvät, Maury korosti.

 

Pia Pakarinen (kuva alla) pohti pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita. Suomi tarvitsee lisää kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä. 93,1 % suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä. Pk-yritykset vastaavat silti vain 14 prosentista viennin kokonaisarvosta.

 

 

 

 


Janne Tienari (Aalto yliopisto), Tarja Arkio (Akava), Juha Antila (SAK) ja Eija Kiviranta (Dream Pilots Oy) laittoivat yleisön pohtimaan johtamisen tulevaisuutta.

 

Janne Tienari (oik.) esitelmöi suomalaisesta johtamisesta uudessa maailmassa. Uusi maailma on nopea ja monimutkainen. Kun suomalainen johtaminen tapaa sen, mitä tapahtuu? Johtaminen on Tienarin mielestä puitteiden ja käytäntöjen johtamista, ei asenteiden – en usko, että ihmisen pään sisälle meneminen onnistuu, hän perusteli. Mutta ihmiset voi houkutella mukaan luomalla sellaiset puitteet, jossa työnteko onnistuu.

 

Tarja Arkio (oik.) puhui otsikolla Esimiehestä elinvoimaa yritykselle organisaatiolle. Arkio painotti esimiesten tarvitsevan koulutusta selvitäkseen erilaisten alaisten kanssa. Aika moni vain tulla tupsahtaa asemaansa, hän totesi.

 

 

 

Juha Antila (oik.) vertaili urheilua ja työelämää ja pohti, mitä riskinottamisesta työelämässä seuraa. Kartamme riskejä epäonnistumisen pelosta, hän sanoi, sillä on aina helpompi pelata varman päälle. Mutta riskinottamisesta voi seurata myös mahdollinen onnistuminen!

 

Eija Kiviranta (oik.) kertoi intuitiosta johtamisen tukena. Intuitiota voisi kuvailla välittömäksi tiedoksi, oivallukseksi. Kiviranta kehotti luottamaan omiin intuitioihinsa, "olemme itse suurin innovaatioiden este".

 

 

 Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua.
Eurooppa Picnic- tilaisuus 9.5.2014, koosteet ryhmien kommenteista (pdf. 29 kt)

Julkaisuluvan saaneet esitysmateriaalit löydät tapahtuman sivuilta

Lisätietoa Uudenmaan Työelämä 2020 –verkostosta: ryhmäpäällikkö Sanna Halttunen-Välimaa, 0295 021 260, [email protected]
 

 

 

 

 


Regional information