Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) välittäjäorganisaatio on
OP Ryhmä (Pirkanmaan ELY-keskus)

ESIR-rahoitukselle on nyt suomalainen välittäjäorganisaatio. OP Ryhmä ja Euroopan investointirahasto (EIF) allekirjoittivat 30.3.2016 ensimmäisen Suomea koskevan takausohjelman liittyen ESIR-rahoitukseen. OP Ryhmä tulee sopimuksen myötä jatkossa myös rahoittamaan hankkeita pienille ja pienille keskisuurille yrityksille suunnatulla InnovFin SME-tuotteella.

ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistaa infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin, ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

InnovFin SME-rahoitusta voivat hakea yritykset, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista esimerkinomaisista kriteereistä:

  • investoivat innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja/tai palveluiden tuottamiseen tai kehittämiseen, ja joissa on olemassa teknologiaan tai toimialaan liittyvä riski.
     
  • täyttävät vähintään yhden ennalta määrätyistä kriteereistä, joita ovat esimerkiksi:
  • rahoitus tullaan käyttämään uusiin tai aikaisemmasta kehittyneempiin innovatiivisiin tuotteisiin ja prosesseihin
  • yhtiö on panostanut ja tulee panostamaan merkittävästi T&K-toimintaan
  • yhtiö on saanut T&K-rahoitustukea edellisen 36 kuukauden aikana
  • vuosittainen liikevaihdon tai henkilöstön kasvu on yli 20 %.

Lainamäärän suuruus on 25 000 euroa – 7,5 milj. euroa ja laina-aika 1–10 vuotta.

Lisätietoa InnovFin SME-rahoituksesta saa suoraan lähimmästä Osuuspankista ja ESIR-rahoituksesta yleisesti ESIR-investointineuvonnasta, puh. 09 6803 5683 (ma-pe klo 10-15) tai sähköpostilla  esir-investointineuvonta@inspira.fi

Lisäksi kannattaa huomioida mahdollisuudet muihin kotimaisiin julkisiin rahoituslähteisiin, joista saa lisätietoa Team Finland -toimijoilta http://team.finland.fi, palvelunumero 0295 020 510 ja www.esir.fi-verkkosivuilta.

Tietoa Euroopan investointipankin palveluista:

http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/index.htm

 

Lähde: ESIR-investointineuvonta


Regional information