Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Europeiska landsbygdsfondens övergångsperiod pågår, stödansökningarna fortsätter normalt (Nyland)

Kommissionen har godkänt utvecklingsprogrammet för landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland, dvs. landsbygdsprogrammets övergångsperiod, som pågår till utgången av 2022. Med övergångsperiod avses tiden mellan finansieringsperioderna.

I och med övergångsperioden får NTM-centralerna tillgång till de medel som budgeterats för övergångsperioden. Eftersom man nu pilottestade en ny praxis för fördelning av medel, fick NTM-centralen i Nyland mindre stödmedel än tidigare för projekt- och företagsstöd. I år står NTM-centralen för 2,8 miljoner.

Under övergångsperioden är stödformerna desamma som tidigare och stöd kan sökas utan avbrott.

- Det finns pengar för bra projekt, så det lönar sig att söka, konstaterar Maria Konsin-Palva, som ansvarar för landsbygdsprogrammet vid NTM-centralen i Nyland.

I år är det meningen att även landsbygdsprogrammets stimulansmedel ska användas - men när exakt och för vilket ändamål - kommer att informeras under sommaren. Stimulanspengar har planerats för bredbands- och digitaliseringsprojekt samt för förnybar energi. 

Landsbygdsprogrammets nya period, CAP27-programmet, inleds 2023. Dess förberedelser har redan kommit långt, liksom planerna för det regionala genomförandet av det nya programmet.   

I och med EU:s stimulansmedel kan man nu undantagsvis också ansöka om mer utvecklingspengar i Nyland. Nu kan även företag som är verksamma inom området för NTM-centralen i Nyland få utvecklingsunderstöd. Ansökan görs hos NTM-centralen i Tavastland.

 

Mer information:
​​​​​​​Ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi

Bild: NTM-centralen i Nyland