Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Savossa 10 357 työtöntä työnhakijaa tammikuun lopussa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi vuodessa noin 800:lla. Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa noin 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Savonlinnan seutukunnan työttömyys on lisääntynyt selvästi eniten vuodentakaisesta.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa on noin 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja on hieman enemmän kuin vuosi sitten.

Alueelliset työllisyyskatsaukset uudistuvat 23.2.2016

Uudistunut työllisyyskatsaus julkistetaan tiistaina 23.2.2016 klo 9.00 tammikuuta koskevan työllisyyskatsauksen yhteydessä osoitteessa www.temtyollisyyskatsaus.fi.

Työllisyyskatsauksesta on saatavilla helposti tulkittavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa sekä valtakunnallisesti että alueiden välillä. Palvelu sisältää keskeiset tilastotiedot alueen työttömyystilanteesta, työllisyyden kehityksestä ja TE-toimiston toiminnasta.

Katsaukset ovat lisäksi alueittain ilmeeltään, sisällöltään, tilastografiikoineen sekä tilastoineen yhdenmukaisia. Myös yksittäisten tilastokuvioiden kopiointi ja lataaminen palvelusta on mahdollista.

Linkit:

Lisätiedot:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 165
Johtaja Sirkka Rytkönen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 123
Viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 044


Regional information