Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Savon ympäristöpalkinto Joroisselän ja Puruveden vesiensuojeluyhdistyksille (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi vuoden 2016 ympäristöpalkinnot Pro Joroisselkä –yhdistykselle ja Pro Puruvesi -yhdistykselle. Palkinnot luovutettiin yhdistysten edustajille perjantaina 3.6.2016 Joroisissa.

Palkintojen perusteena on yhdistysten kansalaisaktiivisuuden voimin toteutettu toiminta vesien hoidon ja vesien tilan parantamiseksi. Toiminnassaan yhdistykset ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta viranomaisyhteistyössä ja toiminnassa alueensa asukkaiden kanssa. 

Vesienhoitoon tarvitaan kaikkia

Vuosia 2016-2021 koskevissa vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan kaikkia, myös paikallisia tahoja, kuten kansalaisia ja vesien eri käyttäjäryhmiä sekä vesialueen omistajia. Pro Joroisselkä –yhdistys ja Pro Puruvesi –yhdistys ovat hyviä esimerkkejä paikallisesta sitoutumisesta vesienhoitotyöhön.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on saavuttaa ja turvata pintavesien vähintään hyvä ekologinen tila. Etelä-Savossa mm. Joroisten seutu ja Puruvesi on valittu vesienhoidon painopistealueiksi. Joroisissa monin paikoin, esimerkiksi Joroisselällä- ja Valvatusjärvellä vesien ekologinen tila on hyvää huonompi. Puruvesi on puolestaan erinomaisessa tilassa, mutta toisaalta siellä on havaittavissa nuhraantumiskehitystä. Molemmat alueet ovat myös erittäin tärkeitä vesien virkistyskäytön kannalta ja paikalliset ovat huolissaan vesien tilan viimeaikaisesta kehityksestä.

Ympäristöpalkinnot luovutettiin 3.6.2016 Joroisissa. Vasemmalla Pro Joroisselkä -yhdistyksen ja oikealla Pro Puruvesi -yhdistyksen edustajia.

Palkinnolla kannustetaan ympäristönsuojeluun

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa ympäristöpalkinnon vuosittain. Palkinnon saajan valinnassa painotetaan sitä, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Etelä-Savon alueella. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

Taustatietoa yhdistysten toiminnasta:

Ympäristöpalkinnon saajat 1995-2016

 

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, [email protected]

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209, [email protected]


Regional information