Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Savon ympäristö on hyvässä kunnossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ympäristön tila on suhteellisen hyvä. Alueen pintavesien yleinen nuhraantuminen vaatii kuitenkin aktiivisia vesienhoidon toimia ja niukkoja pohjavesivarantoja on suojeltava huolella.  Ilman laatua on seurattava, vaikka ilmanlaatua heikentää pääasiassa vain keväinen hiekoitushiekka. Luonnon monimuotoisuus vähenee monista syistä ja luonnonvarojen käyttö kasvaa. Nämä tiedot ilmenevät juuri julkaistusta Etelä-Savon ympäristön tila 2013 –raportista. Raportin on koonnut Etelä-Savon ELY-keskus.

Yleinen tietoisuus ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien merkityksestä tulevaisuudelle on vielä riittämätöntä, mutta Etelä-Savossa jo saatu hyvässä yhteistyössä toteutettua toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi . Vääränsuuntaisesta kehityksestä kertoo esimerkiksi työmatkan pituuden jatkuva kasvaminen ja palvelujen siirtyminen yhä kauemmaksi niiden tarvitsijoista.

Vihreän talouden toteutumisen tiellä on vielä useita esteitä Etelä-Savossa. Fossiiliset polttoaineet ovat yhä liian edullisia ja raaka-aineiden kierrätys riittämätöntä. Pohjavesialueittain riskikohteita on 19 ja selvityskohteita 5. Pilaantuneita maa-alueita on noin 1200, joista 171 sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.

Alueen perinnebiotoopit ovat uhanalaisia, koska ne ovat osin jääneet hoitamatta. Jo 21 arvokasta kohdetta on menetetty, koska perinnebiotooppeja ylläpitävät maankäyttömuodot ovat häviämässä. Luonnonsuojelualueiden osuus maakunnan pinta-alasta on säilynyt ennallaan.

Etelä-Savon väestö keskittyy taajamiin, haja-asutus vähenee ja henkilöautojen lukumäärä lisääntyy. Työmatkan keskimääräinen pituus on kasvanut hitaasti ja on nykyisellään 13 kilometriä.

Raportissa on esitetty Etelä-Savon ympäristön tilaa ilmentävä mittaristo, joka koostuu luonnonvaroja, yhdyskuntarakennetta, ilman laatua, vesien tilaa, päästöjä ilmaan ja veteen, monimuotoisuutta sekä vihreää taloutta kuvaavista indikaattoreista.

Linkit:

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4158


Regional information