Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa kaikkien työttömien määrä on viimeksi ollut yhtä suuri vuoden 2005 joulukuussa kuin nyt. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita on 20 % enemmän kuin  yhdeksän vuotta sitten.

Etelä-Savossa oli joulukuun lopussa työttömänä 10 191 henkilöä eli 15,1 % työvoimasta. Työttömien määrä nousi yli 600:lla vuodentakaisesta ja lähes 1 300:lla marraskuusta. Lomautettujen määrän kasvu selittää työttömyyden kasvusta noin puolet. Koko maassa työttömiä oli 363 300 eli 33 400 enemmän kuin vuosi sitten ja 36 800 enemmän kuin marraskuussa. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa koko maassa 13,9 %.

Alle 25-vuotiaita oli joulukuun lopussa Etelä-Savossa työttömänä 1 381, mikä on 265 enemmän kuin marraskuussa ja 162 enemmän kuin vuosi sitten. Nuoria oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa työttömänä 1 381 ja TE-toimiston aktiivipalveluissa 637. Nuorten työttömien aktivointiaste oli siis 32 %.

Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Savossa joulukuun lopussa 2 505 eli 203 enemmän kuin vuosi sitten.

Joulukuun lopussa TE-toimiston palveluissa oli Etelä-Savossa 133 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten eli yhteensä 3 795 henkilöä. TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat työttömyysastetta lähes 6 prosenttiyksikköä. Ilman näitä palveluja työttömänä olisi 21 % työvoimasta.

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 165

Johtaja Sirkka Rytkönen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 123

Viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 044


Regional information