Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Savon maaseudulla toimivissa yrityksissä on kasvuhakuisuutta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon maaseudulla toimivista yrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen vuotta 2020. Kasvuhakuisuutta esiintyy kaikilla toimialoilla ja se lisääntyy yrityskoon kasvaessa. Kasvuun tähtääviä kehittämistoimia aikoo tehdä yksinyrittäjistä noin joka neljäs (27 %) ja 2-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä miltei puolet (46 %). Yritysten kasvuhakuisuutta tarkasteltiin sen mukaan, kuinka todennäköisesti ne aikovat tehdä markkina-alueen ja asiakaskunnan laajenemiseen sekä uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon tähtääviä kehittämistoimia. 

Maaseudulla toimivat yritykset kehittävät tulevaisuudessa asiakassuhteita ja nykyisiä tuotteita. Keskeinen investointikohde ovat koneet ja laitteet. Noin joka kolmas yritys aikoo myös hakea kehittämistoimiin ulkopuolista rahoitusta vuosina 2015–2020.

Vajaa kolmannes (29 %) yrityksistä arvioi, että niillä on tarvetta palkata lisää työvoimaa seuraavan viiden vuoden aikana. Joka viides ilmoittaa, että tarvetta työvoiman palkkaamiselle olisi, mutta yrityksellä ei ole siihen tällä hetkellä mahdollisuutta.

Yrityksistä 23 % ilmoittaa, että yritystoiminnalle on tiedossa jatkaja tulevaisuudessa. 15 % puolestaan haluaisi yritystoiminnan jatkuvan, mutta jatkajasta ei ole vielä tietoa. Tätä osuutta voi pitää suurena, minkä vuoksi yritysten jatkuvuuteen tähtäävät kehittämistoimet olisivat tärkeitä.

Yritysten toiminnan pahimpia esteitä ovat jaksamisen ja terveydentilan ongelmat. Miltei kolmanneksen (29 %) mielestä jaksamisen ongelmat vaikeuttavat yritystoimintaa erittäin paljon ja joka toisen (52 %) mielestä jonkin verran. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ymmärrettävästi yksityiset elinkeinonharjoittajat. Heillä jaksamisen ongelmat vaikeuttavat yritystoimintaa enemmän kuin suuremmissa yrityksissä. Muita maaseudun yritystoimintaa keskeisesti vaikeuttavia tekijöitä ovat kysynnän heikkous, jatkuva kiire, tiestön heikko kunto ja korkeat työvoimakustannukset.

Maaseutuyritysten kehitysnäkymät vuoteen 2020 on koottu julkaisuksi (dia-raportti), joka on saatavilla Maaseutukuriirin verkkosivuilta osoitteessa www.maaseutukuriiri.fi > Ajankohtaista. Julkaisun on tilannut Etelä-Savon ELY-keskus ja sen on laatinut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Tarkastelussa olivat Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustojen ulkopuolella sijaitsevat alle 50 henkilöä työllistävät yritysten toimipaikat. Otoksen koko oli 2 700 toimipaikkaa ja vastauksia saatiin 334 kappaletta (vastausprosentti 12,5). Kysely suunnattiin kaikille toimialoille, joskin valtaosa maatiloista jätettiin kyselyn ulkopuolelle, sillä niiden kehitysnäkymistä toteutettiin vuonna 2014 erillinen selvitys (Maatilojen kehitysnäkymät 2020). Selvitystyö on rahoitettu Euroopan maaseuturahaston teknisellä tuella.

Etelä-Savon maaseutualueilla eli Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustojen ulkopuolella on Tilastokeskuksen toimipaikka-aineiston mukaan yhteensä noin 6 500 mikro- tai pienyritystä ja 2 500 maatilaa (SVT: Luke). Valtaosa (yli 99 %) on alle 50 henkilöä työllistäviä mikro- tai pienyrityksiä. Suurimmat maaseudun yritysten toimialat ovat maa-, metsä- tai kalatalous, rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Lisätietoja:

Jukka Kotro, asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus (selvityksen tilaaja)
jukka.kotro(at)ely-keskus.fi, p. +358 29 502 4057, vaihde 029 502 4000

Niina Kuuva, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (selvityksen laatija)
niina.kuuva(at)helsinki.fi, p. +358 50 448 8617
Twitter: @NiinaQva

                      


Regional information