Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Savon kehitysnäkymissä varovaisuutta eikä talouden piristymistä ole näkyvissä vielä lähiaikoina  (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon alueellisia, lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla elokuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta. Yhteisen arvion mukaan yleinen talouden epävarmuus näkyy myös Etelä-Savossa ja vielä keväällä maakunnassa vallinnut varovainen optimismi on syksyn tullen muuttunut varovaisuudeksi. Uusien yritysten perustaminen on jäänyt alkuvuonna hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähäisemmäksi ja moni yrittäjäksi aikova lykkää suunnitelmiensa toteuttamista talouden epävarmuuden jatkuessa. Myös työttömyys on kasvanut edelleen. Silti ELY-keskuksen yritysrahoituksen kysyntä on ollut hyvällä tasolla ja yrityksissä on kehittämishalukkuutta.

Syksyn kehitysnäkymät vaihtelevat hieman toimialoittain. Metsäalan kokonaisnäkymä on varovaisen positiivinen: Etelä-Savon ennakoidaan nostavan markkinaosuuttaan puukaupassa ja puutuoteteollisuuden tilanteen jatkuvan kohtalaisen hyvänä. Teknologiateollisuudessa tilanne on taas muuttunut haasteelliseksi, ja loppuvuoden näkymät ovat monen alan yrityksen kohdalla laskusuuntaiset. Paikalliseen kysyntään nojaavilla palvelualoilla on taas ollut kasvua, ja erityisesti matkailualan näkymät ovat edelleen hyvät. Kokonaisuudessaan Etelä-Savon palvelualan kasvu on ollut viime aikoina myös muihin päätoimialoihin nähden nopeampaan. Kaupan alan trendi maakunnassa on laskeva ja erikoiskaupalla on ongelmia. Myös rakennusalan suhdannekuva on alavireinen, toimialan trendi jää eniten koko maan kehityksestä ja tuleva talvikausi heikentänee näkymiä entisestään.

Etelä-Savossa työttömyystilanne on synkin moneen vuoteen. Työttömien määrä on kasvanut viimeisimmän vuoden aikana kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti nuorten asema on heikentynyt. Nuorisotakuun eteen on tehty paljon töitä, mutta työpaikkoja avoimella sektorilla ei ole avautunut tarpeeksi. Rekrytointiongelmia on lähinnä vain terveydenhuollon ammateissa.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät – raporttiosiosta (s. 83).

Katsaus löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta www.temtoimialapalvelu.fi 

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162 tai juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Marja Aro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 152 tai marja.aro(at)ely-keskus.fi


Regional information