Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Savon järvissä vedenpinnat nousussa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa pintavedenkorkeudet ovat Vuoksen vesistöalueen suurissa järvissä pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Vedenpinta oli Saimaalla joulukuun 9. päivänä Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 75,88 m mikä on +10 cm ajankohtaan nähden keskimääräistä ylempänä. Saimaan pinnan ennustetaan nousevan 5-25 cm tammikuun loppuun mennessä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy koko talven selvästi tavallista korkeammalla.

Mäntyharjun reitillä Kyyveden pinta on -6 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella. Kyyveden pinnankorkeuden ennustetaan nousevan joulukuun aikana 5-10 cm.

Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN + 94,59 m ja ajankohdan keskiarvon tuntumassa. Puulan vedenkorkeuden ei ennusteta muuttuvan joulukuussa kovin paljoa, mutta todennäköisesti se nousee joitakin senttejä. Hyydetulvien riski maakunnan virtavesissä on toistaiseksi vähäinen.

Pohjavesien pinnat ovat alkutalven sateiden ja roudattoman maan takia noususuunnassa ja tavoittamassa ajankohdan keskiarvon. Mikäli talvella maa pysyy roudattomana ja sateita saadaan vähintään tavanomainen määrä, pohjaveden pinnat kohoavat edelleen. Routa ja lumipeite puolestaan ehkäisevät pohjaveden muodostumista ja pohjavesivarannot täyttyvät seuraavan kerran keväällä lumien sulaessa.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 192

Vesistöasiantuntija Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 173


Regional information