Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Savon järvien sinilevät hieman runsastuneet juhannusviikolla

Etelä-Savon järvissä sinilevätilanne on edelleen melko rauhallinen, vaikka yksittäisiä havaintoja onkin tullut hieman tavanomaista enemmän. Etelä-Savon kolmestatoista leväseuranta-asemasta neljältä on tullut ilmoitus vähäisestä leväesiintymästä. Etelä-Savon leväseurannan ulkopuolisissa järvissä vain vajaassa kymmenessä on havaittu vähäisiä tai kohtalaisia leväesiintymiä, muun muassa Kyyvedeltä on saatu havaintoja neljältä paikalta.

Leväesiintymiä voi suotuisissa olosuhteissa löytyä rehevämpien vesien lisäksi myös suurista karuista vesistä. Vaikka karuissa vesistöissä sinilevien määrä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin.

Kuluneen alkuviikon ja edellisen viikon sateet sekä joidenkin järvien tavanomaista suurempi vedenkorkeus ovat huuhtoneet järviin alkukesää enemmän ravinteita mikä edesauttaa leväkasvustojen syntymistä. Myös auringon tulosäteilyn lisääntyminen ja nopea pintaveden lämpeneminen sekä vähätuulisuus lisäävät sinilevien esiintymistodennäköisyyttä. Levätilanne voi siis muuttua vielä huonommaksikin riippuen sää ym. olosuhteista. Levätilannetta pitkällä aikavälillä on hankala ennustaa.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti pinnalla kelluvaa levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei etenkään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä.

Levätilannetta voi seurata Järviwiki-sivustolla

Etelä-Savon leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana seurannassa on myös paikallisia asukkaita. Levähavainnot kootaan Etelä-Savon ELY-keskukseen, josta ne viedään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. Sivustolta voi seurata levätilanteen ja sisävesien lämpötilan kehittymistä. Varsinaiseen seurantaverkkoon kuulumattomista järvistä tietoa saadaan pääosin ranta-asukkailta.

Havaintolähetin avulla tallennat havainnot

Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järviwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järviwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa JärviWikin havaintotyypeistä.

Pintavedet lämpenevät taas nopeasti

Järvien pintaveden lämpötilat ovat lähteneet viileämmän ja sateisemman jakson jälkeen jälleen nousemaan. Tällä hetkellä pintaveden lämpötila on Saimaan Oravissa 17,9 astetta ja Kyyveden asemanrannassa 18,4 astetta. Vielä viikko sitten lämpötilat olivat noin 3 astetta matalammat. Kylmä alkukesä ei myöskään ole lisännyt lämpimän päällysvesikerroksen paksuutta, joten poutajaksojen väliin osuvat tuulisemmat päivät sekoittavat jälleen pintaan kylmää alusvettä silloin, kun tuuli käy syvännealueelta rantaan.

Linkit


Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233
Suunnittelija Kirsti Muinonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 212


Regional information