Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Savon ELY-keskus valmistautuu ympäristösopimusten maksamiseen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Vuonna 2015 Etelä-Savon ELY-keskuksesta haettuja ympäristösopimuksia valmistaudutaan maksamaan 26.2.2016 lähtien.

Maksuun tulevat kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat ympäristösopimukset sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksen toinen erä. 

Kosteikon hoitoa koskevasta ympäristösopimuksesta maksetaan ensimmäisessä erässä noin 80 %. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksen ei-arvokkaista aloista maksetaan myös 80 % ja arvokkaista aloista 60 %.

Ennen ympäristösopimusten maksua ELY-keskus selvittää tukihakemusten tukikelpoisuusedellytysten täyttymisen ja maksatuskäsittelyä jatketaan tämän jälkeen. Maksatusten arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan maalis-huhtikuun aikana. 

Lisätietoja:

Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, hillevi.teittinen(at)ely-keskus.fi,
p. 0295 024 135

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi,
p. 0295 024 098


Regional information