Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Savo tarvitsee hyvän maakuntahallinnon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Ministeri Lauri Tarasti julkaisi tammikuussa selvityksen valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta. Hallitus päättää lähiviikkoina aluehallinnon valmistelun jatkamisesta selvityksen pohjalta.

Etelä-Savon ELY-keskuksen mielestä uudistuksen tavoitteena pitää olla se, että eteläsavolaiset saavat tarvitsemansa palvelut läheltä, oman kunnan ja maakunnan virastosta. Asioitaan pitää myös voida hoitaa ajasta ja paikasta riippumattomasti sähköisesti.

Maakuntavaltuustoilla ja maakuntavirastoilla selkeät roolit 

Tarasti esittää, että 18 maakuntaan - Etelä-Savo mukaan lukien - tulee vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Puoluesihteerit ovat ehdottaneet, että maakuntavaltuutetut valittaisiin vuoden 2017 syksyllä kuntavaalien yhteydessä. Maakuntavaltuustojen ja maakuntahallitusten tehtävät olisivat yhdenmukaiset kaikissa maakunnissa. Etelä-Savon maakuntavaltuutetut ja maakuntahallituksen jäsenet ratkaisevat tulevaisuudessa pääsääntöisesti poliittista harkintaa vaativat tehtävät. Tällaisia ovat muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laatiminen.

Maakuntiin perustetaan Tarastin mukaan maakuntavirastot, jotka valmistelevat maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen asioita. Lainsäädännön soveltamiseen liittyvä oikeusharkintainen päätöksenteko tapahtuisi maakuntavirastoissa. Maakuntavirastojen tehtävät eivät olisi yhdenmukaisia, koska kaikkia tehtäviä ei ole yksinkertaisesti varaa hoitaa jokaisessa maakuntavirastossa. Jotkut maakuntavirastot hoitavat tehtäviä omaa maakuntaansa laajemmalla alueella. Esimerkiksi nykyisin Etelä-Savon ELY-keskus ylläpitää valtakunnallista työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskusta ja ratkaisee ELY-keskusten EU-rahoitus- ja maksatushakemukset koko Itä-Suomen alueella.

Maakunnista tulee erittäin monialaisia toimijoita. Niille siirtyvät yritys- ja työvoimapalveluiden sekä rakennusvalvonnan järjestämisvastuut. Maatalous- ja maaseutuasiat siirtyvät kunnista ja ELY-keskuksista maakuntien hoidettavaksi. Myös pelastustoimen tehtävät siirretään maakunnille. Kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät kootaan maakuntiin. Sen sijaan ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelutehtävät esitetään jätettäväksi eräin poikkeuksin valtion tehtäväksi.

Palvelut saatava omalta alueelta

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena pitää olla se, että Etelä-Savon kansalaiset ja yritykset saavat tarvitsemansa palvelut joko oman kunnan ja maakunnan virastosta. Asioitaan pitää myös voida hoitaa ajasta ja paikasta riippumattomasti sähköisesti. Ympäristöasioihin liittyvät palvelut istuisivat luontevasti tähän kokonaisuuteen.

Eteläsavolaisten kannalta ei lainkaan samantekevää, millaiseksi tuleva maakuntahallinto jatkovalmistelussa muotoutuu. Millaiseen päätöksentekoon tulevat edustajamme pystyvät maakunnan kehitykseen vaikuttavissa linjauksissa? Kuinka vahva yhteinen tahtotila Etelä-Savossa pystytään muodostamaan? Vähäinen ei myöskään ole se kysymys, mitkä palvelut ovat saatavissa omasta maakuntavirastosta ja mitkä palvelut tuotetaan jostakin kauempaa. Vaikuttaa siltä, että alueidenkehitys riippuu jatkossa paljon maakuntien yksituumaisuudesta ja kyvystä käyttää resurssejaan.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 153

 


Regional information