Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Pohjanmaan työelämän laatua nostetaan yhteistuumin – tavoitteena osaava työvoima kehittyvissä pk-yrityksissä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työelämä 2020 -hankkeessa tehdään suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen hallitusohjelman osana olevaan työelämästrategiaan. Se on laadittu laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Strategian tavoite on työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen. Se kokoaa eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä yhteen, jotta työpaikat entistä helpommin löytäisivät tukea.

Työhön liittyvät arvot ja asenteet ovat murroksessa. Nyt on hyvä hetki lähteä yhteistyöhön hyvien työelämäarvojen ja paremman työelämän puolesta. Näissä talkoissa on jokaisella suomalaisella oma tärkeä roolinsa, niin työntekijöillä, työnantajilla, muilla työelämätoimijoilla kuin työelämän ulkopuolella olevilla. Me kaikki voimme keskustella hyvistä arvoista ja ottaa ne omiksemme, vaikuttaa yhteiseen arvomaailmaan ja olla mukana rakentamassa kestävää huomista.

Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista. Hyvä tuottavuus edellyttää rinnalleen työelämän laatua. Panostamalla molempiin samanaikaisesti luomme työhön kestävyyttä, mielekkyyttä ja iloa. Menestymisen myötä syntyy myös uusia työpaikkoja.

Etelä-Pohjanmaalla työ on käynnistymässä

Etelä-Pohjanmaan Työelämä2020-hankkeen ympärille koottu verkosto muodostuu Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, Etelä-Pohjanmaan liiton, Sedu Aikuiskoulutuskeskuksen, Työterveyslaitoksen, Aluehallintoviraston, TE-toimiston, Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n, Kauhavan kaupungin, Teknologiateollisuus ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen edustajista.

Etelä-Pohjanmaan osalta työelämää kehitetään teemalla: Osaava työvoima kehittyvissä pk-yrityksissä. Teema jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: nuoret, johtajuus ja kasvuhalukkuus.

"Sisältöjen tarkempi pohdinta on aloitettu ja pohdinnan perusteella luodaan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita toteutetaan seuraavien vuosien aikana yhteistyössä alueen pk-yritysten kanssa. Uudet työpaikat Suomessa ja maakunnassamme syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, siksi on tärkeää, että myös tekeminen kohdistetaan niihin", toteaa verkoston puheenjohtaja Minna Sillanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:stä.

Työelämä 2020  -hankkeen hankejohtaja Margita Klemetti vieraili Seinäjoella  kertomassa hankkeen tavoitteista ja keskustelemassa  Etelä-Pohjanmaan toimintamallista ." Kun työpaikalla tapahtuu teknologian uudistamista tai muita uudistustoimia, rinnalla on kehitettävä yhteisiä tapoja toimia, silloin vasta yhteistoiminnassa työelämän laatu ja tuottavuus samanaikaisesti paranevat", korostaa Margita Klemetti." Vaikka kehittämistyö ei tuntuisikaan nyt ajankohtaiselta, pitkällä aikavälillä se on yrityksen etu ja menestyksen perusta", arvioi Klemetti.

Lisätiedot

Kari Välimäki
kehittämispäällikkö
YritysyksikköEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yritysyksikkö
puh. 040-540 2378

­­­­­­


Regional information