Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten stiger snabbt (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Den rikliga nederbörden som kommit under de senaste dagarna märks på vattenståndet och vattenföringen i de österbottniska vattendragen. Under onsdagen steg vattenståndet i Kyro älv med 1,5 meter i Nikkola i Ilmola och torde enligt prognoserna fortsätta att stiga åtminstone ännu under torsdagen. Om det inte kommer ytterligare rikliga regn, behöver man inte släppa ut vatten på invallningsområdena längs Kyro älv. I nedre loppet av Kyro älv i Skatila, Korsholm, steg vattenföringen från 100 m3/s på onsdagsmorgonen till dryga 200 m3/s på torsdagsmorgonen. Vattenföringen kommer att fortsätta öka åtminstone ännu idag. Det verkar mycket sannolikt att vårens största vattenföring i Kyro älv kommer att nås de närmaste dagarna, just före första maj.

NTM-centralen i Södra Österbottens varningstjänst för översvämningar i invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å är i bruk och intresserade kan registrera sig på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/tulvatpohjanmaa/tulvavaroituspalvelu. Tjänsten baserar sig på textmeddelanden och det kostar inget att ta emot meddelandena till sin mobil.

Även i de andra åarna i Österbotten och Södra Österbotten uppnås under de närmaste dagarna den hittills största vattenföringen i år. Flödestoppen nu i slutet av april ser ut att i huvudsak vara större än den flödestopp som orsakades av snösmältningen i början av april. I Mellersta Österbotten ser vattenföringen dock inte ut att bli större än flödestoppen som orsakades av snösmältningen.  

Som en följd av nederbörden har de konstgjorda sjöarna och reglerade sjöarna fyllts betydligt snabbare än normalt och därför har avtappning från dem ökats.

Fastän vattenståndet och vattenföringen ökar snabbt, borde flödena inte ge upphov till betydande översvämningsskador. På de mest låglänta områdena ligger åkrar under vatten bl.a. längs Lappo å och Toby-Laihela å.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten

  • www.twitter.com/tulvatpohjanmaa
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021
  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646 (varningstjänsten för översvämningar)

Regional information