Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralen i Södra Österbotten stöder avloppsvattenrådgivning (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Projektet för avloppsvattenrådgivning i glesbygden JÄSSI 2016 erbjuder tvåspråkig fastighetsvis avloppsvattenrådgivning i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet organiseras av Österbottens vatten och miljö r.f.

Projektet syftar till att öka invånarnas kunnande och beredskap för behörig avloppsvattenbehandling och sporra fastighetsägarna till att vid behov förnya sitt avloppssystem på bästa möjliga sätt med avsikt på vattenskyddet. Målet på lång sikt är att minska miljöolägenheterna som avloppsvattnen i glesbygden orsakar. I år stöder NTM-centralen projektet med 77 500 €.

Tilläggsuppgifter:

  • Verksamhetsledare Eeva-Kaarina Aaltonen, Österbottens Vatten och Miljö r.f., tfn 0400 92 4848
  • Vattenhushållningsexpert Jenny Skuthälla, tfn 0295 027 937

Regional information