Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

NTM-centralen i Södra Österbotten fick tillstånd för kräftekonomisk iståndsättning i Perho å (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd för kräftekonomisk iståndsättning, som förebygger och fullt kompenserar de skador som regleringsprojektet för Perho å har orsakat på kräftstammarna i Perho å och i sjögruppen i mellersta delen av Perho å. Då iståndsättningsarbetet är färdigt, kommer 35 500 kräftor att utplanteras i området.

Till iståndsättningsåtgärderna hör att man bygger skyddsplatser av stenmaterial för kräftorna och planterar kräftor i områden som hör till Karleby stad, Kaustby och Kronoby kommuner. Syftet är att återställa kräftan i nedre loppet av Perho å och i sjögruppen ovanför Kaitfors kraftverk. NTM-centralen i Södra Österbotten har som mål att inleda iståndsättningsarbetet nästa år.

De som fångar nejonöga i Perho å har redan fått full ersättning för de skador som orsakats av regleringsprojektet. NTM-centralen i Södra Österbotten har kommit överens om de ersättningar som betalas för fångstförlusten av nejonöga. Sammanlagt har drygt 700 000 euro betalats i ersättning för olägenheter efter år 2004. Perho å har reglerats från början av 1980-talet och syftet med regleringen är översvämningsskydd och produktion av vattenkraft.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

 


Regional information