Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för St1 Biofuels Oy:s Cellunolix-projekt (bioetanolfabrik) i Jakobstad (landskapen i Österbotten)

St1 Biofuels Oy skickade 17.11.2016 ett program för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-program) till NTM-centralen i Södra Österbotten. Programmet gäller den planerade bioetanolfabriken på Alholmens industriområde i Jakobstad och handlar om hur förfarandet för bedömning av fabrikens miljökonsekvenser ska ordnas. Syftet med projektet är att utnyttja biprodukter från sågindustri och skogsbruk samt återvunnet virke genom att som huvudprodukt producera 50 miljoner liter 100-procentig etanol som används som biokomponent i bensin per år. Terpentin, ligninmassa och råfurfural tillverkas som biprodukter.

Sammanlagt 15 utlåtanden och en åsikt lämnades in om MKB-programmet. NTM-centralen gav utlåtande om MKB-programmet 8.2.2017. NTM-centralen ansåg att planen huvudsakligen är tillräcklig, men ansåg dock att det också bör fästas uppmärksamhet på utnyttjandet av naturresurser, influensområdets avgränsning och tillräcklig källinformation när bedömningsbeskrivningen görs upp. NTM-centralen fäste också särskild uppmärksamhet på beskrivning av alternativjämförelsen och bl.a. bedömning av konsekvenserna i anslutning till trafik, luft och buller. I fråga om mottagningsområdet för återvunnet trävirke rekommenderas att detaljplanen ses över så att den är aktuell. MKB-beskrivningen för projektet uppskattas bli anhängig under våren. Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress:

www.miljo.fi/jakobstadcellunolixMKB
 

Mer information:

  • Överinspektör Päivi Saari, tfn 0295 028 031
  • Överinspektör Esa Ojutkangas, tfn 0295 028 004

Regional information