Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

ELY-centralen i Södra Österbotten byter till sommarhastigheter (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna under den mörka och vintriga perioden 2012-2013 upphör denna vecka på ELY-centralen i Södra Österbottens landsvägar. Byte av hastighetsbegränsningarna börjar tisdag 9.4. och alla märken bör vara ändrade senast onsdag 10.4.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.

På följande vägavsnitt lämnas 80 km/h hastighetsbegränsning i kraft på grund av vägarbeten:

-  riksväg 8 mellan Fågelberget och Stormossen
-  stamväg 66 mellan Kuortane och Ruona  

Körhastigheter enligt rådande förhållanden 

Under våren kan det ännu förekomma nederbörd i form av snö eller snöblandat regn samt morgonhalka när våta vägsträckor fryser under natten. Trots att hastighetsbegränsningarna under mörka och vintriga förhållanden nu tas bort bör bilisterna vara uppmärksamma på väglaget och anpassa sin körhastighet enligt rådande förhållanden. En säker körhastighet kan vara betydligt lägre än skyltade hastighetsbegränsning.  

Tilläggsinformation:

  • Kjell Lind
    Trafiksäkerhetsexpert
    ELY-centralen i Södra Österbotten
    Tfn. 0295 027 734
 

Regional information