Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

NTM-centralen i Södra Österbotten byter till sommarhastigheter före påsk (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna under den mörka och vintriga perioden 2014 - 2015 upphör före påsk på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar. Byte av hastighetsbegränsningarna börjar tisdag 31.3 och alla märken bör vara ändrade senast onsdag 1.4.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.

På följande vägavsnitt lämnas 80 km/h hastighetsbegränsning i kraft tills att vägbyggnadsarbetet är helt färdigt:

-  riksväg 8 mellan Stormossen och Kvevlax

I vår har lappning av beläggningar redan utförts och varningsmärken finns på vägsträckor där det är dålig beläggning.

Försiktighet i påsktrafiken

I år tas hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden ur bruk just före påsk. De som åker till påskfirandet med bil ska beakta att körförhållandena kan variera mycket i olika delar av landet och under olika tider av dygnet. Även om vägarna i södra Finland är bara, kan vägarna i norr vara snötäckta. Innan man byter däck lönar det sig att kolla väderprognoserna och hurdant väglaget är på den tänkta rutten. Väglagskamerorna i hela landet finns på Trafikverkets webbsida: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/.

Även om de sänkta hastighetsbegränsningarna tas ur bruk ska körhastigheterna anpassas efter väglaget och de övriga förhållandena. En säker trafik kan förutsätta till och med betydligt lägre hastigheter än vad trafikmärkena visar.

Den högsta tillåtna hastigheten bestäms förutom av trafikmärkena också av andra trafikregler. Vägtrafiklagen förpliktar bilisterna att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena samt att hålla hastigheten sådan att fordonet kan stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses.

Våren innebär också att antalet fotgängare, cyklister och mopedister ökar på landsvägarna. Det gäller att vara aktsam och ge dem tillräckligt med rum vid möte eller omkörning samt undvika att stänka ner dem. På våren kan förhållandena på vägkanten länge vara sämre än på själva körbanan.

Tilläggsinformation:

  • Kjell Lind
    Trafiksäkerhetsexpert
    Tfn 0295 027734
    kjell.lind@ely-keskus.fi

 


Regional information