Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Snösmältningen i Österbotten, Södra och Mellersta Österbotten orsakar vårflöden som är mindre än genomsnittet (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Åarna och älvarna i Södra Österbotten och Österbotten har nått eller håller just på att nå vårens flödestopp som orsakas av snösmältningen, om det inte kommer rikliga regn den närmaste tiden. Det varma och soliga vädret och plusgrader även på natten har gjort att smältningen kommit i gång effektivt denna vecka. Flödessituationen är dock lugn tack vare att det inte har regnat. Situationen underlättas även av den varma perioden i februari, då redan en del av snön smälte bort.

I Kyro älv i Nikkola har vattenståndet under denna vecka stigit med ungefär 2,5 meter och i nedre loppet av älven är vattenföringen drygt 200 m3/s, d.v.s. något mindre än under flödestoppen i februari. I Liinamaa i Kauhava har vattenståndet under veckans lopp stigit med ett par meter och det ligger vatten på de låglänta åkrarna. Även de små åarna längs kusten i Österbotten har nått flödestoppen under de senaste dagarna. Flödestoppen i områdets vattendrag är betydligt mindre än ett genomsnittligt vårflöde.

I Mellersta Österbotten smälter snön lite långsammare och vattenföringen torde öka längre. Enligt prognoserna infaller flödestoppen i Perho å kring mitten av april.

I Kyro älv bildades på onsdag kväll en femhundra meter lång ispropp i Storkyro ovanför Pukkilansaari. Senare under kvällen rörde isen på sig och krossades. Under torsdagsmorgonen låg issörjan i närheten av gamla kyrkan i Storkyro. Vattnet kunde dock strömma bra under issörjan.

Då vattenföringen ökar kan isarna börja röra på sig och bilda isproppar. Isarna är dock tunnare än genomsnittet. NTM-centralen följer upp isläget.

Enligt vattenprognoserna förblir vattenföringen tämligen stor även de närmaste dagarna. I slutet av veckan väntas nattfrost, som minskar smältningen. Kraftiga regn kan leda till att vattenståndet snabbt börjar stiga igen.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Ledande vattenhushållningsexpert Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenresursenhetens chef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 


Regional information