Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Karjalassa ryhdytään sanoista tekoihin kestävän kehityksen varmistamiseksi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Etelä-Karjala sai ympäristöministeriöltä tukea alueellisen kestävän kehityksen kasvatusohjelman kokoamiseen 2016 aikana. Hanke kokoaa maakunnassa aiheesta kiinnostuneet toimijat yhteen suunnittelemaan ne konkreettiset toimet, joita lähdetään johdonmukaisesti viemään eteenpäin.

Hynttyyt yhteen yhteiseksi hyväksi

Suomi ja myös Etelä-Karjala on pullollaan tiekarttoja ja strategioita, joissa kestävä kehitys on jossain muodossa mainittu. "Mikäli tavoitteisiin aiotaan päästä, nyt on aika toimia, pistää hynttyyt yhteen ja miettiä miten ja millä resursseilla saisimme yhdessä pinttyneet tavat ja toimintamallit muutettua. On ajateltava koko elämänkaarta lapsista vanhuksiin niin päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa, harrastuksissa kuin työpaikoillakin" sanoo hanketta yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa koordinoiva Pirjo Rinnepelto Apila Group Oy:stä. "Hanke on saanut erittäin hyvän vastaanoton, uskon että tästä syntyy vielä hyvää yhteistyötä".

Kestävää kehitystä halutaankin edistää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kaikilla toimialoilla. "Etelä-Karjalassa on neuvontaa, valistusta ja kasvatustyötä tekeviä tahoja paljon ja he tekevät hyvää työtä, mutta sitä ei välttämättä ole ajateltu kuuluvaksi kestävän kehityksen saralle. Pyrimme toimintaohjelman avulla myös nostamaan tätä tärkeää työtä jalustalle, onhan se sitä konkreettista toimintaa, jolla asioita saadaan eteenpäin" sanoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen vastuuhenkilö Sirpa Skippari. Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi vesistöjä ja vesiensuojelua, materiaalien kierron parantamista, lajittelua, ilmaston muutoksen hillitsemistä, lähiruoan edistämistä tai kulttuuriin ja asuinympäristöön liittyviä asioita.

Kaikki eteläkarjalaiset mukaan vaikuttamaan!

Hankkeeseen halutaan kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita. Vaikuttaa voi seuraavilla tavoilla:

  • vastaamalla kyselyyn tästä linkistä. Vastaajien kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseille sekä kuvituksessa Parikkalan patsaspuistoon sijoittuva uniikki värityskirja "Itse väritetty elämä". Kyselyyn voi vastata 10.2.2016 saakka.
  • osallistumalla 18.2.2016 klo 12-16 Lappeenrannan valtuustosalissa järjestettävään seminaariin ja hankkeen ensimmäiseen työpajaan. Seminaariohjelmassa on lyhyitä puheenvuoroja hyvistä kestävän kehityksen käytännöistä ja sitä seuraavassa työpajassa määritellään maakunnan kestävän kehityksen kasvatukselliset tavoitteet. Seminaariohjelma löytyy kokonaisuudessaan Lappeenrannan kaupungin sivuilta http://bit.ly/laappeenrantaEtelaKarjalanKeke2025
  • osallistumalla 15.3.2016 klo 13-16 Imatran kaupungintalolla järjestettävään toiseen työpajaan, jossa suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi.  
  • osallistumalla hanketta koskeviin keskusteluihin facebook-ryhmässä Etelä-Karjalan Keke 2025

Lisätiedot tulevista tilaisuuksista ja ilmoittautuminen 10.2.2016 mennessä hankekoordinaattorille [email protected]

Lisätietoja:

  • Projektikoordinaattori Pirjo Rinnepelto, [email protected], 040 1494251
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen vastuuhenkilö Sirpa Skippari, [email protected], 0295 029 287

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen koordinoiman Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hankkeen sekä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.

 

 

 
 

Etelä-Savo

 

 


Regional information