Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Särskilt valet av bransch påverkar sysselsättningen för högutbildade

Sysselsättningen bland högutbildade är fortfarande god. Ju högre utbildning, desto större andel sysselsatta. Valet av utbildning har betydelse för hur de högutbildade placerar sig på arbetsmarknaden, men inte ens en hög utbildning skyddar längre från förlängd eller upprepad arbetslöshet. Uppgifterna framgår av undersökningen om högutbildade på arbetsmarknaden, Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 31 maj 2016.

Hälso- och socialsektorn har efter millennieskiftet blivit ett av de största utbildningsområdena. Inom denna sektor finns även den allra högsta andelen sysselsatta. Andelen har ökat ytterligare i synnerhet bland dem som avlagt lägre högskoleexamen. Sysselsättningen har varit god även inom teknik och pedagogik.

Sämst är sysselsättningen för dem som utexaminerats inom de humanistiska och naturvetenskapliga områdena. Humanisternas sysselsättning har dock förbättrats under de senaste åren, medan sysselsättningen minskat bland dem som avlagt naturvetenskaplig examen.

Läs mera:


Regional information