Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Erilaisia vesiavustuksia haettavana (Pirkanmaa)

ELY-keskuksista on haettavana tällä hetkellä erilaisia vesiin liittyviä avustuksia. Tutustu erilaisiin avustuksiin – osassa hakuaika päättyy marraskuun lopussa.

ELY-keskusten myöntämää harkinnanvaraista avustusta vesistökunnostusten sekä vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen voi hakea 15.10.-30.11.2020.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen ja Pohjois-Savon ELY-keskus kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Etelä-Savon ELY-keskus hallinnoi ja valmistelee rahoituspäätökset avustushaussa haitallisten aineiden vähentämiseen hulevesistä (haku on auki 17.11.2020-19.2.2021).

Harkinnanvaraiset avustukset vesistökunnostusten ja vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka edistävät mm. vesien hyvän tilan saavuttamista, vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä, tulva- ja kuivuusriskien hallintaa sekä vesiluonnon monimuotoisuutta. Etusijalla ovat konkreettiset, pinta- ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet sekä vesistössä että valmua-alueella.

Pirkanmaan aluetta koskevat avustushakemukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukseen viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Avustuksiin liittyvät ilmoitus- ja lupa-asiat on hyvä laittaa vireille ajoissa. Mm. vesilain mukaan ruoppauksesta ja kasvillisuuden niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista. Ruoppaus- ja niittoilmoitukset kannattaa tehdä heti, vaikka rahoituspäätöstä ei olisikaan vielä tehty.

Muut avustukset

Pirkanmaan alueelle voi hakea avustusta myös maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen, kalataloudellisiin kunnostuksiin sekä haitallisten aineiden vähentämiseen hulevesistä. Näissä hakeminen on keskitetty seuraaviin ELY-keskuksiin:

  • Avustukset maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (haku on auki 15.10.-30.11.2020).
  • Avustukset kalataloudellisiin kunnostuksiin: Pohjois-Savon ELY-keskus (haku on auki 15.10.-30.11.2020).
  • Avustukset haitallisten aineiden vähentämiseen hulevesistä: Etelä-Savon ELY-keskus (haku auki 17.11.2020-19.2.2021).

Kaikista avustuksista löytyy lisätietoa (mm. hakuohjeet ja -lomakkeet) ely-keskus.fi -verkkopalvelusta > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristövastuualue. Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Rehevöitynyttä järven rantavettä.

Järvien rehevöitymistä voi vähentää erilaisilla vesistökunnostustoimenpiteillä. Kuva: Emir Bilaletdin.