Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Epävakaa ja viileä sää pitänyt sinilevän kurissa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lounais-Suomessa sinilevähavaintoja on tehty kuluvalla viikolla hyvin vähän. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilta vain Kemiönsaaren Dragsfjärdenin järvessä on tehty havainto vähäisestä sinileväesiintymästä. Muissa sisävesissä ei ole havaittu sinileviä vakiohavaintopaikoilta. ELY-keskukselle ei ole myöskään ilmoitettu sisävesien sinilevistä kansalaishavaintojenkaan kautta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna sinilevien määrä on hyvin alhainen sisävesissä. Tähän on pääasiassa syynä ajankohtaan nähden erittäin epävakainen ja viileä sää. Kovat tuulet ja vesisateet sekoittavat vesimassaa, eikä sinilevä pääse nousemaan pintaan. Myös kylmät vedet hidastavat sinileväesiintymien kehitystä.

Merialueilla sinilevän määrä on myös pysynyt erittäin alhaisena. ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilta ei ole tehty havaintoja sinilevistä kuluvalla viikolla. Kansalaishavaintoja on kuitenkin ilmoitettu ELY-keskukselle Pyhämaan Mannervedeltä, jossa sinilevää on havaittu kuluvalla viikolla runsaasti. Muualta Lounais-Suomen merialueilta ei ole tehty ilmoituksia sinilevähavainnoista. Sopivissa olosuhteissa sinileväesiintymät saattavat kuitenkin runsastua nopeasti ja muodostaa laajojakin pintalauttoja.

Sinilevän kanssa on aina syytä muistaa varovaisuus. Sinileväpitoista vettä ei saa käyttää talous- tai saunavetenä eikä syötävien kasvien kasteluun. Uimista on myös syytä välttää runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä. Jos sinilevän kanssa joutuu kosketuksiin, on hyvä peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinilevää sisältävään rantaveteen on myös syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit eivät välttämättä osaa varoa sinilevää.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (0295 022 530).

 

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Niko Kallio                                         0295 022 530
Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel            0295 022 879


Regional information