Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Entisen polttonesteen jakelupisteen maaperää puhdistetaan Vanajantiellä (Hämeen ELY-keskus)    

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Hämeenlinnassa osoitteessa Aurinkokatu/Vanajantie 11 sijaitsevan pilaantuneen maan puhdistamisesta. Maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä. Kohteessa arvioidaan olevan kaivettavia maamassoja noin 4 500 tonnia. Maaperän kunnostustyö tehdään massanvaihtona. Kohteen pilaantunut maaperä on suunniteltu kunnostettavaksi rakennuksen ja rakenteiden purkutöiden yhteydessä marraskuussa 2013 tai keväällä 2014. Työn arvioidaan kestävän enintään noin 4 viikkoa.

Kohteessa on harjoitettu vuosina 1967–1977 autojen ruosteenesto- ja huoltotoimintaa. Vuodesta 1977 vuoteen 1996 kohteessa toimi huoltamoyritys, joka harjoitti polttonesteen jakelutoimintaa. Huoltamotoiminta kohteessa päättyi vuonna 1996. Kohde on merkitty asemakaavaan huoltoaseman korttelialueeksi (LH). Alue on suunniteltu muutettavaksi asuinkäyttöön.

Alue rajautuu koillisessa Vanajantiehen ja luoteessa Aurinkokatuun. Aurinkokadun eteläpuolella on asuinkerrostaloja. Kaakossa alue rajautuu puistoalueeseen, jonka toisella puolella sijaitsee kaksikerroksinen asuin-/toimistorakennus sekä varasto-/toimistorakennuksia. Luoteispuolella sekä Vanajantien pohjoispuolella sijaitsee liike- tai varastorakennuksia.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Maaperän puhdistustyön yhteydessä esille tulevat jätteet on poistettava. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätiedot:

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

     


Regional information