Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Entisen kyläkaupan maaperää puhdistetaan Lopella (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lopen Pilpalassa sijainneen entisen kyläkaupan kiinteistöllä toteutettavista puhdistustoimista. Kohteessa on harjoitettu vuosina 1930–1998 polttoaineen jakelutoimintaa. Tutkimustulosten perusteella tutkimusalueen maaperä on pilaantunut öljyhiilivedyillä. Kohteessa arvioidaan olevan noin 380 tonnia pilaantunutta maa-ainesta 200 m2:n alueella.

Kunnostustyö toteutetaan Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toteuttamana JASKA-hankkeena (Öljysuojarahaston korvaama öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden tutkimus- ja kunnostushanke). Kunnostusmenetelmänä käytetään biologista käsittelyä eli biostimulaatiota, jossa haitta-aineiden biologista hajoamista tehostetaan lisäämällä maaperään happea, ravinteita, kosteutta ja lämpöä tarpeen mukaan. Tarvittaessa kunnostusta jatketaan massanvaihdolla. Kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2015 ja päättyväksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Mahdollista on, että kunnostusta jatketaan pidempään, jolloin kunnostustyöt saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme      

 


Regional information