Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Ensimmäiset tukipäätökset Hyrrä-järjestelmän kautta on tehty (Hämeen ELY-keskus)

Ohjelmakauden 2014–2020 maatalouden rakennetukien haku käynnistyi kesällä ensimmäistä kertaa sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Huomattava osa rakennetukihakemuksista on jätetty sähköisesti ja syksyn aikana on myös päästy tekemään ensimmäiset päätökset.

Uudella ohjelmakaudella tukijärjestelmät säilyivät pääosin ennallaan. Merkittävin muutos oli maataloudesta saatavan yrittäjätulon alarajan korotus.

Yrittäjätulon muutokset ja maatalouden tuottajahintojen lasku ovat alentaneet maatilojen investointihalukkuutta. Vuonna 2015 on myönnetty nuoren viljelijän aloitustukia 10 kpl ja investointitukia 40 kpl. Eniten investointitukea on myönnetty entiseen tapaan salaojittamiseen, viljankuivaamoihin ja erilaisiin maatalouden varastoihin sekä uusiutuvan energian tuotantoinvestointeihin. Uutena tukityyppinä on kasvutunneleiden rakentaminen ja niitä on tuettu kolmelle marjatilalle. Kotieläintuotantoinvestointeihin on haettu tukea merkittävästi edellisiä vuosia vähemmän. Osasyynä kyseisten isojen investointien laskuun on se, että alkuvuodesta ei ollut mahdollista hakea tukia. Maakunnissa on kuitenkin suunnitelmissa useita laajennusinvestointeja, joista jätetään rahoitushakemuksia lähikuukausina ja joiden rakentaminen alkaa ensi kesänä.

Eniten Hyrrä- järjestelmän kautta on haettu Neuvo 2020 tukea erilaisten tilaneuvontojen tekemiseen, lähes 600 kpl. Niiden maksatus on hyvässä vauhdissa, lähes sata maksatusta on tehty.

 

Lisätietoja:

Nuoren viljelijän aloitustuet ja Neuvo 2020: Olli Löyttyniemi, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 074 ([email protected])

Investointituet: Tuija Hippeläinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 045 ([email protected])

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Regional information