Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Energiatehokkuus tuo yrityksille kilpailukykyä ja on ilmastoteko – tietoa, neuvontaa ja rahoitusta on saatavilla


Listasimme energiatehokkuuteen liittyviä palveluja yrityksille avuksi.

Alueellinen energianeuvonta / Energiavirasto / Pirkanmaalla Ekokumppanit

Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Alueellisen energianeuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset.

Yritykset – vastuullisuus ja resurssitehokkuus / Motiva Oy

Yrityksille tietoa, asiantuntijapalveluita ja yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen resurssiviisaammaksi.

Energiatehokkuussopimukset / Eri toimijoiden yhteenliittymä

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Yrityksen kehittämisavustus / ELY-keskus

Pk-yritysten hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen päästöjen vähentämiseen sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen. Pirkanmaan hakujaksolla 3.10.−31.12.2022 erityistavoitteina ovat energiatehokkuus ja kiertotalous. Näihin teemoihin liittyviä kehittämishankkeita painotetaan arvioinnissa.

Energiatuki − energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi / Business Finland

Energiatuen avulla voi tehdä energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Tuet vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaan / Traficom

Hankinta- ja muuntotukea voidaan myöntää vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintaan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuttamiseen. Täyssähköautojen ja kuorma-autojen hankintatukea ja muuntotukea voi hakea 31.3.2023 asti sekä pakettiautojen hankintatukea 31.12.2022 asti.

Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille / ARA – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

ARA voi myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Avustuksiin varattaisiin vuosittain 1,5 miljoonaa euron määrärahat.


 

Kuvat Pixabay