Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralernas företagartjänster stöder företag flexibelt och intensifierat

NTM-centralernas företagartjänster, alltså utvecklingsunderstöd för företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd och utvecklingstjänster för företag, kan sökas normalt. Även beviljande och utbetalning av understöd fungerar normalt. 

Flexibla ändringar gällande tid för genomförande och innehåll för företags utvecklingsprojekt

NTM-centralen förhåller sig positiv till ändringar som gäller tid för genomförande av och innehåll i pågående projekt som stöds med utvecklingsunderstöd för företag. I en sådan situation ska du först kontakta NTM-centralen för närmare anvisningar.

Till exempel är kostnaderna för en inställd resa för ett utvecklingsprojekt godtagbara i den mån det inte går att söka ersättning någon annanstans eller resan inte kan skjutas upp. Deltagaravgifter för olika annullerade tillställningar är även godtagbara om de blir en slutlig kostnad för finansieringsmottagaren.

Utbetalningar i snabbare tidtabeller

Vid behov kan företag ansöka om utbetalning av utvecklingsunderstöd för företag i en snabbare tidtabell och i flera rater. Vid eventuella ändringar ska du först kontakta NTM-centralen för att komma överens om förfarandet.

Flexibilitet i att genomföra utvecklingstjänster för företag på distans

Tjänsteleverantören och företagskunden kan komma överens om att genomföra tjänsterna Analys och Konsultering på distans. Detta gäller både pågående beställningar som redan gjorts och kommande beställningar under perioden 13.3.2020–14.4.2020. Om det på grund av beställningens innehåll eller andra orsaker inte är möjligt att genomföra beställningen på distans, förhåller sig NTM-centralerna positiva till ansökningar om förlängd tid.

Företagartjänsterna stöder små och medelstora företag flexibelt och intensifierat

Med NTM-centralernas utvecklingsunderstöd för företag kan man på ett mångsidigt sätt stöda små och medelstora företags utvecklingsbehov, inkl. investeringar. När ekonomiska situationer eller marknadssituationer förändras kan små och medelstora företag stödas till exempel i utvecklingen eller förnyandet av affärsverksamheten samt i utvecklingsåtgärder som krävs för att omfördela produktionen.

Utvecklingstjänsterna för företag lämpar sig för många situationer, men i den nuvarande ekonomiska situationen lämpar de sig särskilt för konsultation om teman såsom tillväxt och förnyelse samt produktivitet och ekonomi. En målgrupp för konsultation om tillväxt och förnyelse är företag som befinner sig i ett brytnings- eller förändringsskede och som behöver hjälp med att utarbeta en verksamhetsplan. Genom konsultation om produktivitet och ekonomi får man hjälp med den strategiska planeringen av ekonomin.

Tilläggsanslag till NTM-centralernas företagstjänster för hantering och förebyggande av konsekvenserna av coronaviruset

Detta stöd förbereds för närvarande och ska införas så snart som möjligt. Närmare information om detta ges senare.

Tveka inte att ta kontakt med NTM-centralen

Om du har frågor om de ändringar som behövs i ditt utvecklingsprojekt ska du direkt kontakta projektets kontaktperson eller den tillbörliga NTM-centralen.

Du kan söka ändring i ditt projekt i e-tjänsten