Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskusten ylijohtajat: Aluehallintoa uudistettava asiakas- ja tehtävälähtöisesti (ELY-keskus)

Aluehallintoa on uudistettava sen tehtävien, asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden pohjalta.  Muutokset palvelujen tuottamis- ja tarjontatavoissa edellyttävät kokonaisvaltaisia muutoksia. Näihin muutoksiin ELY-keskuksissa on tarvetta ja suurta halukkuutta. ELY-keskusten ylijohtajat ovat tänään julkaisseet yhteisen kannanottonsa aluehallinnon uudistamisesta.

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU-hanke) aluehallintoa koskevat tavoitteet ovat kannatettavia. Tavoite- ja tehtävälähtöisyydestä huolimatta selvitys ja siihen liittyvä keskustelu ovat painottuneet liiaksi organisaatiorakenteisiin sekä tehtävä- ja toimivaltasiirtoihin. Pelkästään valtion aluehallinnon organisaatioiden yhdistämisillä ja siirtelemällä tehtäviä valtion organisaatioiden välillä tai maakuntien liittoihin ei päästä aluehallinnon uudistamiselle asetettuihin tavoitteisiin.  

Valtion aluehallinnon ja samalla koko julkisen hallinnon asiakkaiden palvelutarpeet kohdistuvat yleensä useammalle kuin yhdelle sektorille. Kokonaispalvelujen tuottamiseksi yrityksille, muille yhteisöille ja kansalaisille tarvitaan monialainen ja poikkihallinnollisesti toimiva aluehallinto, joka on mahdollisimman lähellä asiakasta.
Kehittämistoiminnan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi valtion aluehallinnolla tulee olla toimeenpanotehtävien rinnalla kehittämistehtäviä ja monipuoliset työkalut näiden tehtävien hoitamiseen.

Valtion aluehallinnon tehtävät tulee organisoida valtakunnallisesti, suuralueille tai alueellisesti tehtävän tarkoituksenmukaisen hoitamisen, asiakaspalvelun saatavuuden ja toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. ELY-keskusten ja niiden toimialueella toimivien TE-toimistojen yhdistäminen tulee saattaa loppuun.
Monien valtion aluehallinnon tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää toimivaltaisia toimipaikkoja kattavasti eri puolella Suomea.

Tehtävistä riippuen valtionhallinnon tehtäviä voidaan prosessimaisesti johtaa valtakunnallisesti, suuralueilla tai maakuntatason alueilla.  Samaan tavoitteeseen pyrkivien ja samaa asiakasta palvelevien prosessien valitsemisesta, kokoamisesta ja koordinoinnista alueilla on myös huolehdittava. Tämä valtionhallinnon vaikuttavuuden kannalta välttämätön johtamis- ja koordinointitehtävä on viimeaikaisissa muutoksissa jäänyt huolestuttavan vähälle huomiolle.

Monialaisessa valtion aluehallinnossa tarvitaan johtamista myös alueilla. Samassa toimipaikassa tai toimialueella toimivan henkilöstön, kumppanuuksien, yhteistyön ja asiakkuuksien johtaminen on järjestettävä siten, että valtionhallinnolla on yhtenäinen linja ja kasvot myös uudistuneessa aluehallinnossa.

 

Lisätietoja

Ylijohtaja Ari Niiranen, ELY-keskusten ylijohtajien puheenjohtaja, puh. 0295 026 166, ari.niiranen(at)ely-keskus.fi        


Regional information