Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ansvarsområdesdirektörerna vid NTM-centralerna valda

Närings-, trafik- och miljöcentralens ledning utnämns till sina uppgifter för en femårsperiod. När femårsperioden vid slutet av detta år löper ut, tillsätts visstidstjänsterna vid ingången av år 2015 på nedanstående sätt.

Direktörer för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen från och med den 1 januari 2015:

 • NTM-centralen i Nyland: agronomie- och forstmagister Petri Knaapinen
 • NTM-centralen i Tavastland: diplomingenjör Pekka Savolainen
 • NTM-centralen i Södra Savolax: diplomingenjör Juha Pulliainen
 • NTM-centralen i Norra Karelen: filosofie kandidat Ritva Saarelainen
 • NTM-centralen i Norra Savolax: magistern i samhällsvetenskaper Kari Virranta
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: agronomie- och forstdoktor Juha Niemelä
 • NTM-centralen i Österbotten: agronomie- och forstmagister Kaj Suomela
 • NTM-centralen i Södra Österbotten: generalstabsofficer Mika Soininen
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: agronomie- och forstmagister Leila Aronen-Helaakoski
 • NTM-centralen i Kajanaland: ekonomie magister Jaana Korhonen
 • NTM-centralen i Lappland: filosofie magister Pirkko Saarela

Direktörer för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna från och med den 1 januari 2015:

 • NTM-centralen i Södra Savolax: diplomingenjör Pekka Häkkinen
 • NTM-centralen i Norra Karelen: forstmästare, förvaltningsmagister Ari Niiranen
 • NTM-centralen i Norra Savolax: diplomingenjör Jari Mutanen
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: filosofie kandidat Kari Lehtinen
 • NTM-centralen i Södra Österbotten: diplomingenjör Aulis Rantala
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: diplomingenjör Jonas Liimatta
 • NTM-centralen i Kajanaland: filosofie magister Kari Pääkkönen
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: diplomingenjör Leena Gunnar
 • NTM-centralen i Egentliga Finland: filosofie kandidat Risto Timonen

Direktörer för ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen från och med den 1 januari 2015:

 • NTM-centralen i Nyland: diplomingenjör Rita Piirainen
 • NTM-centralen i Birkaland: diplomingenjör Juha Sammallahti
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: diplomingenjör Jyrki Karhula
 • NTM-centralen i Södra Österbotten: diplomingenjör Anders Östergård
 • NTM-centralen i Norra Savolax: diplomingenjör Pekka Keränen
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: diplomingenjör Matti Räinä

Läs mera:

 


Regional information