Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralernas coronastöd betjänar företag inom ett flertal branscher

Fram till torsdag 23.4.2020 kl. 12.00 har NTM-centralernas coronafinansiering uppgått till sammanlagt 3743 stycken beslut om sammanlagt 42 400 775 euro, fördelat på 3077 st. lägesanalyser, 19 549 530  € och 666 st. utvecklingsprojekt, för 22 851 245 €. Ansökningar har kommit in från flera olika verksamhetsområden.

NTM-centralerna har under de senaste veckorna vidareutbildat sin personal för att fatta beslut om coronafinansiering. Arbetet fördelas nu mellan över 100 experter för att avveckla ansökningsköerna, och behandlingstakten är för närvarande cirka 500 beslut per dag. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar är cirka 3 veckor. Genom att öka antalet experter förbättras behandlingstakten ytterligare. Antalet ansökningar och beslut kan följas på webbplatsen ntm-centralen.fi.  Även ansökningsprocessen har byggts upp så att det är så enkelt och snabbt som möjligt för företag att göra en ansökan. Det borde till exempel inte finnas behov av att anlita en konsult för att göra en ansökan. 

Syftet med finansieringen är att hjälpa livskraftiga företag att klara av coronakrisens utmaningar och samtidigt rädda arbetsplatser. 

Det har tagits i bruk två olika slags stöd. Med hjälp av en situationsanalys kan företaget utreda och planera bl.a. företagets verksamhet, nya affärsverksamheter samt organisering av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av corona och tiden därefter. Utvecklingsåtgärderna kan gälla nya riktningar för affärsverksamheten, utveckling av nätverket för underleverantörer, en ny typ av organisering av produktionen, utveckling av produkter och tjänster samt för att stärka kompetensen.

Förutsättningen för beviljandet av stödet är att företagets affärsverksamhet lider av situationen som orsakats av coronavirusepidemin, men förtaget strävar efter att utveckla sin verksamhet och stärka sin kompetens. Beviljandet av finansiering förutsätter också att företaget har förutsättningar för lönsam verksamhet. NTM-centralens finansiering är ett s.k.  behovsprövat stöd dvs. förutsättningarna för stödet bedöms enligt rådande lagar och förordningar.

Vid beslutsfattandet utnyttjas omfattande gemensamma myndighetsregister som används för att utreda företagets ekonomiska uppgifter, betalningsstörningar, skatteskuldsuppgifter, överlappande stöd osv. I ansökan efterfrågas också bl.a. företagets omsättning och kommande års uppskattning. Om kunden inte har lämnat in korrekt information som grund för beslutsfattandet kan stödet återkrävas på normalt sätt, påminner Petri Knaapinen, överdirektör för NTM-centralen i Nyland. 

En del av stödet betalas i förskott och beträffande situationsanalysen betalas den resterande delen efter att företaget har levererat projektets slutrapport och när det gäller utvecklingsåtgärderna betalas den resterande delen då slutrapporten och kostnaderna för projektet är godkända.

 

Ansökningar (situationen 23.4.2020 kl. 12.00)

landskap stödtyp antal ansökt stöd, euro
Åland lägesanalys 1 14 400
Södra Karelen utvecklingsåtgärd 152 5 272 825
Södra Karelen lägesanalys 241 2 689 728
Södra Österbotten utvecklingsåtgärd 219 9 682 376
Södra Österbotten lägesanalys 323 3 037 994
Södra Savolax utvecklingsåtgärd 220 9 809 188
Södra Savolax lägesanalys 293 2 653 773
Kajanaland utvecklingsåtgärd 70 2 781 404
Kajanaland lägesanalys 170 1 458 227
Egentliga Tavastland utvecklingsåtgärd 238 10 922 796
Egentliga Tavastland lägesanalys 264 5 831 655
Mellersta Österbotten utvecklingsåtgärd 87 3 437 748
Mellersta Österbotten lägesanalys 148 1 607 991
Mellersta Finland utvecklingsåtgärd 354 13 796 966
Mellersta Finland lägesanalys 519 4 842 998
Kymmenedalen utvecklingsåtgärd 206 8 731 331
Kymmenedalen lägesanalys 267 2 663 943
Lappland utvecklingsåtgärd 338 15 332 050
Lappland lägesanalys 392 4 295 743
Birkaland utvecklingsåtgärd 828 38 757 580
Birkaland lägesanalys 853 8 085 676
Österbotten utvecklingsåtgärd 185 8 924 185
Österbotten lägesanalys 263 2 866 846
Norra Karelen utvecklingsåtgärd 217 8 986 647
Norra Karelen lägesanalys 300 2 814 486
Norra Österbotten utvecklingsåtgärd 498 23 516 840
Norra Österbotten lägesanalys 736 7 667 477
Norra Savolax utvecklingsåtgärd 345 15 704 896
Norra Savolax lägesanalys 396 4 432 641
Päijänne-Tavastland utvecklingsåtgärd 275 12 100 142
Päijänne-Tavastland lägesanalys 296 2 967 759
Satakunta utvecklingsåtgärd 252 11 278 148
Satakunta lägesanalys 353 3 497 021
Nyland utvecklingsåtgärd 3 191 153 937 697
Nyland lägesanalys 3 081 34 963 980
Egentliga Finland utvecklingsåtgärd 720 33 658 648
Egentliga Finland lägesanalys 852 8 703 847
  totalt 18 143 491 727 652

 

NTM-centralernas stöd som beviljas riktas till små företag som sysselsätter ett till fem personer och som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar orsakade av coronaviruspandemin

Understöd kan oberoende av företagsform beviljas företag:

  • i vilka högst fem personer arbetar vid ansökningstidpunkten (innefattar företagaren eller företagarna). Till skillnad från denna huvudregel kan man vid granskning av företagets storlek beakta även till exempel antalet permitterade anställda i företaget. Ensamföretagare omfattas dock inte av NTM-centralernas understöd.
  • som påverkats av tillfälliga marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset
  • som strävar efter att förnya och stärka sin kompetens
  • som verkar inom alla andra branscher utom jord-, skogs- och fiskeribruk samt inom förädling av jordbruksprodukter
  • dessutom är understödet avsett även för de privata näringsidkare (firmor) som sysselsätter minst en person i anställningsförhållande (ingen övre gräns för antalet arbetstagare).

Mer information
NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Läs mer: