Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus selvittää suojateiden turvallisuuden (Keski-Suomen ELY-keskus)

Viime aikojen ikävät suojatieonnettomuudet ovat herättäneet runsaasti keskustelua suojateiden turvallisuudesta. Keski-Suomessa on meneillään selvitys, jonka tavoitteena on saada tutkituksi kaikki maakunnan maanteiden suojatiet ja taajamanopeudet. Selvityksessä laaditaan toimenpideohjelma, jossa riskiryhmän kohteet priorisoidaan ja aikataulutetaan.

Suojateiden osalta tarkastellaan niiden turvallisuus, riittävyys sekä tarpeellisuus. Selvityksessä on tarkoitus löytää myös vaihtoehtoisia keinoja turvallisuuden parantamiseksi, koska esimerkiksi alikulkutunnelien rakentaminen on kallista, eivätkä töyssyt sovellu kaikkiin kohteisiin. Yhtenä keinona voi olla muun muassa suojatien poisto vaarallisesta paikasta.   

– Pitää muistaa, että suojatiet ovat kuitenkin vain yksi osa turvallisuutta. Haluan korostaa tässä yhteydessä myös ajoneuvon kuljettajan vastuuta liikennekäyttäytymisen ja liikennesääntöjen noudattamisen osalta, liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Kuva: Jan Lustig

Selvityksen toisena osana on tarkastella taajamien nopeusrajoituksia ja muodostaa taajama-alueille riittävän laajoja nopeusrajoitusalueita. Lähtökohtana on, että jos alueen sisälle jää eri rajoitusarvon edellyttäviä tiejaksoja, valitaan mieluummin alhaisempi kuin korkeampi nopeusrajoitus.

Käytännön toimenpiteisiin päästään sitä mukaa, kun selvitys valmistuu ja resurssit riittävät. Tärkeintä on löytää ensin kaikkein vaarallisimmat paikat, jotta niihin voidaan puuttua ensimmäisinä.

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen
Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0295 024 709
anne-maria.pesonen(at)ely-keskus.fi


Regional information