Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

ELY-keskus on selvittänyt Kirrin tunnelista luopumista vt 4 moottoritiehankkeessa (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton kanssa selvittäneet mahdollisuutta luopua Vt 4 Kirri-Tikkakoski tiehankkeeseen sisältyvästä tunnelista Jyväskylän Kirrissä. Selvitysten mukaan moottoritie on mahdollista rakentaa korvaamalla tunneli avoleikkauksella.

Tunnelista luopuminen pienentäisi hankkeen arvioituja rakentamiskustannuksia merkittävästi. Tunnelin sisältävä hankekokonaisuuden kustannusennuste on 150 miljoona euroa, mikäli hanke käynnistyisi nyt. Jos tunnelista päätettäisiin luopua, kustannusennuste laskee 125 miljoonaan euroon. Rakennuskustannussäästön lisäksi merkittäviä säästöjä syntyisi käytönaikaisista kustannuksista. Tunnelin vuotuisiksi käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Tunnelista luopuminen muuttaisi hankkeen vaikutuksia vain vähän. Esimerkiksi syynä tunnelin rakentamiselle pidetty melun leviäminen voidaan hallita avoleikkausvaihtoehdossa hyvin. Tunnelista luopuminen muuttaisi hankkeen vaikutuksia maisemaan. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisemavaikutuksiin.

Tunnelista luopuminen vaatii tiesuunnitelman muuttamisen tunnelin vaikutusalueelta. Lisäksi muutos edellyttänee ympäristövaikutusten arvioinnon täydentämistä sekä vähäisiä kaavamuutoksia.

Valtatie 4 kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T ydinverkkoon. Tieosuus Kirri - Tikkakoski muodostaa nykyisellään merkittävän pullonkaulan elinkeinoelämän kuljetuksille. Tieosuuden turvallisuus on heikentynyt liikenteen kasvun myötä merkittävästi. Tieosuuden liikennemäärä on 15 000 - 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaiden osuus on 1 500 ajoneuvoa.

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus, johtaja Jukka Lehtinen, p. 029 502 4698
Liikennevirasto, johtaja Päivi Nuutinen, p. 029 534 3575


Regional information