Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen deltar i mässan Farmari 2017 (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten deltar i mässan Farmari 2017. NTM-centralen är med på BIOEKONOMI-avdelningen tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Naturresurscentret Luke och Lantmäteriverket. Avdelningens nummer är A57 och på mässan finns avdelningen i Seinäjoki Areena.

NTM-centralens tema på mässan är blå bioekonomi. Med blå bioekonomi avses vattennaturens mångfald och i anslutning till detta deltar bl.a. Freshabit Life-projektet som är Finlands i tidernas största Life-projekt som finansieras av EU samt VIMLA-projektet. Med dessa projekt presenteras vår å- och älvnatur samt hotade arter i åarna såsom t.ex. flodpärlmusslan. På avdelningen presenteras också SeaGIS 2.0-projektet som söker gränsöverskridande lösningar på samordnad administration av den maritima naturen i Bottniska viken. Projektets verksamhetsområde sträcker sig till Västerbotten och Västernorrland i Sverige och Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. SeaGIS 2.0-projektet presenterar sin karttjänst, som är en digital karttjänst som projektet har utvecklat i syfte att lagra och visualisera olika databaser och vidareförmedla information.

Projektet för effektivare beredskap och information inför översvämningar är också med på avdelningen. Projektet syftar till att förbättra tillgången på läsarvänlig information som gäller översvämningar i vattendrag, dagvattenöversvämningar och dammsäkerhet. På plats finns också NTM-centralens sakkunniga på markdränering och dikning. NTM-centralens experter svarar också på frågor om jordbrukarstöd, miljöersättningar, bidragsansökningar, ekoproduktion, övervakning, Evira-frågor och fröhandel.

Dagliga promenader i anslutning till temat närsaltsåtervinning

På bioekonomi-avdelningen kan man noggrannare stifta bekantskap med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Syftet med försöksprogrammet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. I anslutning till detta går en gång per dag (kl. 13.00) en guidad teknologirundvandring från mässavdelningen. Under promenaden stiftar deltagarna bekantskap med avdelningarna där företag i anslutning till försöksprogrammet ställer ut.

Dessutom är NTM-centralen också med på Landsbygdsnätverket och Leader-gruppernas gemensamma avdelning (A59). På denna avdelning finns bl.a. en virtuell resevideo från landsbygden. Videon tar besökarna på en virtuell resa till olika objekt, t.ex. Kärki Agris specialfoderfabrik och höglandskreaturgården Riverhill's Highland. På plats finns också NTM-centralens experter på projekt- och företagsstöd, strukturstöd och utbetalning.

Läs mer:

NTM-centralen i Södra Österbottens nyhetsbrev 5/2017

NTM-centralen i Södra Österbottens webbsida om Farmari-mässan (ely-keskus.fi, på finska)

NTM-centralen i Södra Österbottens blogginlägg om Farmari 2017 (på finska)

NTM-centralen i Södra Österbottens evenemangssida om promenaderna i anslutning till temat närsaltsåtervinning i Facebook (på finska)

Mer information

Blå bioekonomi
Erika Raitalampi
Specialplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
Enheten för vattenresurser
[email protected]
tfn 0295 028 027

Översvämningsinformation
Satu-Mikaela Burman
Projektchef, projektet för effektivare beredskap mot översvämningar och översvämningsinformation
NTM-centralen i Södra Österbotten
[email protected]
tfn 0295 027 646

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen
Päivi Mäntymäki
Utvecklingsexpert
NTM-centralen i Södra Österbotten
[email protected]
tfn 0295 027 631

Avdelning A59
Tuija Nikkari
Utvecklingsexpert, informatör
NTM-centralen i Södra Österbotten
Landsbygdsenheten
[email protected]
tfn 0295 027 703


Regional information